Home About Browse Search
Svenska


Thorsson, Elina, 2015. Hypertrophic osteoarthropathy in wildlife : and a review of suggested pathogeneses. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In this essay suggested pathogenesis of secondary hypertrophic osteoarthropathy (HOA) is reviewed. HOA, characterized by; periostitis, periosteal proliferation of tubular bones and arthritis can develop due to many different underlying diseases. The syndrome is most commonly seen with intra-thoracic malignancy or chronic pulmonary infections. HOA has previously mainly been described in humans and various domesticated species. More recently, through wildlife disease monitoring, cases have also been found among wild animals. This essay also aims to summarize the spectra of wild species in which the syndrome has been reported. Finding a coherent pathogenesis has proven to be difficult. Many theories overlap and are not yet fully investigated. Factors of importance include hypoxia, VEGF, PDGF and prostaglandins, but HOA is often suggested to be idiopathic. It is now obvious that secondary HOA affects a wide range of species. Even though the manifestation of the syndrome differs slightly between humans and animals it is similar in many aspects. Considering the similarities it can be presumed that the same pathogenesis applies for humans, domestic animals and wild animals.

,

I denna uppsats beskrivs olika teorier avseende patogenesen till sekundär hypertrofisk osteoartropati (HOA). Den patologiska bilden av HOA innefattar periostit med typisk periostal proliferation av rörben samt artrit. Syndromet anses kunna orsakas av flera olika sjukdomar som underliggande orsak, men ses oftast i samband med intratorakal malignitet eller kronisk lunginflammation. Äldre literatur har visat att sekundär HOA drabbar människa och ett flertal domesticerade djurarter. På senare tid har fall också rapporterats hos flera olika vilda djurarter. Denna uppsats syftar även till att sammanställa det spektrum av vilda djurarter där sekundär HOA finns rapporterat. Att finna en sammanhängande patogenes har visat sig vara svårt då teorierna är många, men sparsamt utredda. Faktorer som anses kunna vara inblandade i processen är hypoxi, tillväxtfaktorer som VEGF, PDGF samt prostaglandiner. Men ofta anges orsaken vara idiopatisk. Litteraturgenomgången har klart visat att sekundär HOA drabbar ett stort antal djurarter. Hur syndromet yttrar sig kliniskt skiljer sig något i beskrivningarna mellan människor och djur, men likheterna överväger vilket gör att man kan anta att samma patogenes föreligger hos människa och olika djurarter, inklusive vilda djur.

Main title:Hypertrophic osteoarthropathy in wildlife
Subtitle:and a review of suggested pathogeneses
Authors:Thorsson, Elina
Supervisor:Ågren, Erik
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:54
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:hypertrophic osteoarthropathy, digital clubbing, osteopathy, pathogenesis, etiology, wild, exotic, zoo, hypertrofisk osteoartropati, osteopati, patogenes, etiologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4326
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4326
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:12 May 2015 10:35
Metadata Last Modified:12 May 2015 10:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics