Home About Browse Search
Svenska


Moreno Berggren, Anna, 2015. Förgiftning orsakad av liljor hos katt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vissa liljors njurtoxiska effekter på katter har beskrivits i litteraturen i snart 25 år, trots detta är den toxiska komponenten i liljan inte identifierad. Toxinet verkar dock vara vattenlösligt och själva blomman har i studier visat sig vara mer toxisk än bladen, även om hela växten är
giftigt. Symptom som ses vid liljeförgiftning hos katt är kräkningar, anorexi och depression.
Om förgiftningen inte blir behandlad utvecklas njursvikt till följd av tubulär nekros. Studier har visat att pankreatit kan uppkomma och att vissa arter av lilja kan ha toxiska effekter på levern.
I dagsläget behandlas liljeförgiftade katter genom att att förhindra upptag av toxinet med emetika, magpumpning och aktivt kol. Vätsketerapi används även för att eliminera toxinet snabbare. I svårare fall när förloppet har fortskridit har hemodialys visat sig vara den enda
behandling med viss effekt. Prognosen är dålig om behandling inte startas inom 18-24 timmar efter att katten har intagit växten. Den behandling som i dagsläget är praxis är dock inte nämnvärt specialiserad utan den är mer allmän behandling vid förgiftning. Fler studier behövs
inom området för att kunna utöka kunskapen om vilka ämnen i liljan som är toxiska och utveckla den medicinska behandlingen av katter förgiftade av lilja. Studier visar att kattägares kunskap om liljors toxicitet är bristfällig.

,

The nephrotoxic effects that some ingested lilies have on cats have been known in the literature for almost 25 years. Despite this, the toxic component of lilies is not yet known. The toxin is most likely water-soluble and, though the entire plant is toxic, the petals of the plant
seem to be more poisonous than the leaves. The symptoms associated with lily poisoning in cats are vomiting, anorexia and depression followed by kidney failure caused by tubular necrosis. Studies have also shown that pancreatitis can occur and that some species of lily
may cause liver damage.
Cats poisoned by lilies are currently treated with fluid therapy and decontamination:
vomiting, gastric lavage and active coal. When the intoxication have progressed hemodialysis seem to be the only effective treatment. The prognosis is very unfavorable if treatment is not started within 18-24 hours after the cat have been exposed. The current treatment is not very
specific; it follows the standard treatment when an animal has been poisoned. More studies are needed in order to increase the knowledge of what the specific toxin in lilies consists of and improve the treatment of cats poisoned by lilies. Studies have shown that cat owners’ knowledge of the poisonous effects of lilies is lacking.

Main title:Förgiftning orsakad av liljor hos katt
Authors:Moreno Berggren, Anna
Supervisor:Larsson, Pia and Olsén, Lena
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:12
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:liljeförgiftning, katt, Lilium, toxikologi, Hemerocallis, cat, toxicology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4337
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4337
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:13 May 2015 14:03
Metadata Last Modified:13 May 2015 14:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics