Home About Browse Search
Svenska


Petersen, Amanda, 2015. Reproductive physiology of the female cat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The cat is one of our most common pets. Understanding the reproductive physiology of the queen is important, not only for the knowledge of our domestic cats but also for wild undomesticated feline species, many of which have been reported endangered. Understanding the mechanisms
behind the estrous cycle, ovulation and pregnancy is also important for handling the feral cat populations that are a problem in several countries. The purpose of this literature study is to look into the hormonal patterns of the reproductive physiology of the female cat, with focus on
ovulation, pregnancy and pseudo-pregnancy, and from this information determine in which fields more research would be needed.
The female cat is seasonally polyestrous in Sweden, meaning that she can have several estrous cycles during the breeding season but goes through a long period of reproductive dormancy during the darker months of the year. The queen is considered an induced ovulator, with
copulation triggering the release of luteinizing hormone (LH) from the pituitary gland needed for ovulation. However, it has been seen that many queens are capable of spontaneous ovulation in the presence of a tomcat or other female cats in estrus. The estrous cycle in the cat consists of several behavioral phases, defined differently by different authors. In this study, the estrous cycle
will be described as consisting of five phases: proestrus, estrus, interestrus, diestrus and anestrus.
The induced ovulation in the queen has been shown to be dependent on several factors: the number of matings and the intervals between them, the day of estrus she was mated and
individual differences in the LH peak she was able to produce. If the queen ovulates but do not conceive, she will enter into a pseudo-pregnant phase that is similar to pregnancy for the first 40 days. After 40 days, the plasma levels of progesterone produced by the corpora lutea will be back at almost basal level in the pseudo-pregnant cat, due to luteal regression. If the queen is mated and become pregnant, she will go through a longer progesterone dominated phase than during pseudo-pregnancy. Whether the placenta in the cat is responsible for producing the progesterone that maintains pregnancy after the luteal regression has begun is still unclear.
It can be concluded that the reproductive processes of the female cat are not completely mapped out. More research is needed on some subjects, such as the mechanisms of the induced ovulation and the hormonal role of the placenta during pregnancy, for a more complete understanding of the reproductive physiology of the queen.

,

Katten är ett av våra vanligaste husdjur. Att förstå honkattens reproduktionsfysiologi är viktigt, inte bara för våra domesticerade katter, utan även för de vilda icke-domesticerade kattarterna, av vilka många är utrotningshotade. Att förstå mekanismerna bakom löpcykel, ovulation och dräktighet är även viktigt för kontroll av kolonier med hemlösa katter, vilka är ett problem i
många länder idag. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva de hormonella mönster som kan observeras vid ovulation, dräktighet och pseudodräktighet, och klargöra inom vilka av dessa områden mer forskning behövs.
Honkatten är i Sverige säsongsmässigt polyöstral, vilket innebär att hon kan ha flera löpcykler efter varandra under parningssäsongen men genomgår en lång period av reproduktiv inaktivitet under de mörkare månaderna på året. Honkatten har en inducerad ovulation, där parning triggar
utsöndring av luteiniserande hormon (LH) från hypofysen, vilken krävs för ovulation. Det har dock observerats att många honkatter kan ovulera spontant utan att behöva den mekaniska stimulus som parningen ger. Detta sker ofta vid närvaro av en hankatt eller andra honkatter i östrus. Löpcykeln hos katt består av flera beteendefaser som ofta definieras olika av olika författare. I denna studie beskrivs löpcykeln som bestående av fem faser: proöstrus, östrus, interöstrus, diöstrus och anöstrus. Det har visats att den inducerade ovulationen kan påverkas av flera olika faktorer såsom antalet parningar och intervallet mellan dem, vilken dag under östrus honan paras och individuella skillnader i utsöndringen av LH. Om honkatten ovulerar men ej blir dräktig går hon in i en pseudodräktig fas, som under de första 40 dagarna är mycket lik dräktighet. Efter 40 dagar är dock plasmakoncentrationen av progesteron tillbaka på basal nivå hos den pseudodräktiga katten på grund av tillbakabildning av gulkropparna. Om katten blir
dräktig under östrus fortsätter den progesterondominerade perioden längre än om katten varit pseudodräktig. Det är oklart om placentan hos katt är ansvarar för produktion av det progesteron som är nödvändigt för att upprätthålla dräktigheten efter att tillbakabildningen av gulkropparna
har börjat.
Det kan konstateras att reproduktionsprocesserna hos honkatt ej är helt klarlagda vid denna tidpunkt. Mer forskning inom områden såsom mekanismerna bakom ovulationen och placentans hormonella roll under dräktighet krävs för att få en komplett förståelse för honkattens
reproduktionsfysiologi.

Main title:Reproductive physiology of the female cat
Authors:Petersen, Amanda
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:55
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:reproduction, cat, queen, estrous cycle, ovulation, pregnancy, pseudo-pregnancy, reproduktion, katt, honkatt, löpcykel, ovulation, dräktighet, pseudodräktighet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4335
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:English
Deposited On:13 May 2015 12:36
Metadata Last Modified:13 May 2015 12:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics