Home About Browse Search
Svenska


Göransdotter, Lowa, 2015. Optimal användning av köttrassemin i svenska mjölkkobesättningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Inom den svenska mjölkbranschen är användandet av köttrassemin i mjölkkobesättningar ett hett diskussionsämne för tillfället. Mjölkpriset är lågt och det sänker priset på dräktiga kvigor. Besättningar med god hälsa har lägre rekryteringsbehov och behöver inte alla sina kvigor för att upprätthålla koantalet och har nu svårt att sälja sina överskottskvigor. Med en kärv livdjursmarknad, tyngd ekonomi och växande besättningar borde köttrassemin bli ett alltmer attraktivt komplement i avelsplaneringen. Uppsatsen kommer att kretsa kring hur man optimalt kan använda köttrassemin i svenska mjölkbesättningar. Med köttrassemin menas att mjölkkor semineras med sperma från köttrastjurar.
Det finns sju köttraser tillgängliga för semin hos Sveriges största avelsföretag; Aberdeen Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Limousin, Simmental och Highland cattle. År 2014 var 4,6 % av semineringarna av mjölkor med köttrastjurar, 2013 var de 3,3 % .
Flera forskare har undersökt köttraskorsningarnas tillväxt och slaktkroppsegenskaper och kommit fram till att när mjölkraser korsats med tunga köttraser (Blonde d’ Aquitaine, Charolais, Limousin och Simmental) växer avkomman snabbare och får bättre formklassning vid slakt. När mjölkraser korsas med lätta köttraser (Aberdeen Angus och Hereford) är resultaten för formklassning och tillväxt mellan renrasiga djurs och korsningar med tunga köttraser, men det varierar mellan tjurar inom samma ras.
Att kalvningen är lätt är viktigt för både kon och kalven. Kalvens tillväxt både före och efter födsel är sammankopplade och därför är kalvarna till raser med hög tillväxt ofta större när de föds. Kalvningsegenskaperna är viktiga att tänka på särskilt vid val av faderras vid insemination av kvigor. Kor har generellt lättare kalvningar och påverkas mindre av högre födelsevikt hos kalven.
Förutsättningar i besättningen är avgörande för hur stort utrymme som finns att seminera med köttras. Besättningsstorlek, rekryteringsbehov och utnyttjande av moderna avelstekniker som könssorterad sperma, embryotransfer och genomisk avelsvärdering är viktiga pusselbitar. Ju lägre rekryteringsbehov, desto mer utrymme finns att seminera kor med köttraser. Används könssorterad sperma för att de bästa korna och kvigorna ska få kvigkalvar efter mjölkrastjurar ökas andelen kvigkalvar och då kan ännu fler kor semineras med köttras. Embryotransfer och genomiska avelsvärden är finlir i avelsplaneringen som inte direkt kopplas till gynnsamma förutsättningar för ökad köttrasseminering i den här uppsatsen.
Då alla besättningar är olika anser jag att det är upp till varje besättning att se över sina förutsättningar för att ta reda på om en ökning av semineringen med köttras är ekonomiskt fördelaktigt för dem. Översynen kan med fördel göras med stöd utifrån de faktorer som tagits upp i den här uppsatsen som besättningsstorlek, rekryteringsbehov, användning av avelstekniker och val av köttras utifrån kalvningsegenskaper, uppfödningsmodell och slaktkroppsegenskaper. Det behövs mer forskning för att utvärdera konceptet som helhet med för- och nackdelar, både praktiska och ekonomiska.

,

In Sweden there is an upcoming interest for the use of beef semen in dairy herds. The livestock market is slow because of the low milk price. Herds with low replacement rate have surplus heifers that they have a hard time selling. The use of beef semen seems to be one possible solution to lessen the number of heifers and increase the value of the calves. This paper will investigate how beef semen can be used optimally in Swedish dairy herds.
The biggest breeding company have seven beef breeds available for artificial insemination of dairy cattle; Aberdeen Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Hereford, Limousine, Simmental and Highland cattle. In 2014 4,6 % of Swedish dairy cows where artificially inseminated (AI) with beef bulls and in 2013 the number was 3,3 %.
Several studies have been made that show a greater growth rate for dairy cattle crossed with late maturing beef breeds (Blonde d’ Aquitaine, Charolais, Limousine and Simmental). They also get a much better conformation score when slaughtered than the straight bred dairy cattle. Crosses with early maturing beef breeds (Aberdeen Angus and Hereford) have growth rate and conformation score intermediate between straight bred dairy and crosses with late maturing beef breeds, though often varied with different sires within the breeds.
Calving ease is very important for both cow and calf. Birth weight is one important factor for calving ease, which depends on the sex and breed of the calf. Fast-growing breeds tend to have a higher birth weight. This is most important to consider when choosing sire to AI heifers. Cows generally have easier parturitions and are less affected by heavier calves.
Conditions within the herds such as replacement rate, size of the herd and the use of modern breeding techniques like sexed semen, embryo transfer and genomic breeding evaluation are important factors. Bigger herds with low replacement rate that use sexed semen to get heifer calves from their best females are best suited to use a large proportion of beef semen. Embryo transfer and genomic breeding values are tools for the straight bred dairy breeding. These tools are not strongly coupled to conditions favorable to increase the use of beef semen in dairy herds.
Because all herds are different my conclusions are that every herd must look at their own conditions and determine if there are economic benefits for them to increase their use of beef semen. Factors listed in this paper like herd-size, replacement rate and use of breeding tools are aspects to consider. The choice of beef breed is important and is depending, for example, on calving ease, production system and carcass traits. More research is required to evaluate advantages and disadvantages with the use of beef semen in Swedish dairy herds, both practically and economically.

Main title:Optimal användning av köttrassemin i svenska mjölkkobesättningar
Authors:Göransdotter, Lowa
Supervisor:Strandberg, Erling
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:67
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:köttraskorsning, köttrassemin, mjölkkor, nötkött, nötköttsproduktion, beef crossing, dairy cows, beef breeds, beef, beef production
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4408
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4408
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:03 Jun 2015 12:29
Metadata Last Modified:03 Jun 2015 12:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics