Home About Browse Search
Svenska


Bergström, Evelina, 2015. Hundars förmåga att tolka mänskliga signaler och känna empati. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
231kB

Abstract

Hunden och människan har levt med varandra i ca 15 000 år och vår relation har ständigt utvecklats. Det finns mycket forskning som bevisar de positiva hälsoeffekter som hundar har på människor, men vad betyder vår relation för hunden? Vad får den ut av det hela?
Syftet med denna rapport är att beskriva hur hundar tolkar vår icke-verbala kommunikation, hur mycket den förstår och påverkas av vår sinnesstämning, vad ägaren betyder för hunden och vad vi som hundägare kan göra praktiskt för att påverka hunden positivt.
Hundar har ett naturligt sätt att förstå våra signaler, hur subtila eller tydliga de må vara, pekningar som blickar. Hundar kan urskilja detaljer i vårt ansiktsuttryck och förstå när vi är glada och föredra den känslan över när vi är neutrala, äcklade eller rädda. De reagerar t ex på ett specifikt sätt när vi gråter, men i dagsläget är det svårt att säga vad det är hunden reagerar på. Studier som på olika sätt vill mäta grader av empati är väldigt inkonsekventa i sina definitioner på vad de vill undersöka. En standardisering med tydliga kriterier för begrepp inom empati behövs för att studier med hög kvalitet ska kunna genomföras.
Ägare och bekanta människor betyder något speciellt för hunden, mest troligt finns en förväntan om att något positivt ska ske, men detta beror på hur hund-människa relationen ser ut. Hunden tycker om att bli klappad, speciellt av sin ägare. Oxytocin frigörs både hos hund och människa när de två interagerar och kan bidra till positiva hälsoeffekter för dem båda.
Hunden tycker om att lära sig saker och med inlärningsmetoder där positiv förstärkning ingår, kan inlärningsförmågan förbättras och göra hunden mer lekfull. Hunden behöver regelbunden träning och aktivering för att bli en trygg individ i vardagen.

,

Humans and dogs have lived side by side for about 15 000 years and evolved together, which have resulted in a unique partnership. It has been known for long time that owning or spending time with a dog can have positive effects on our health and well-being. But what does our relationship mean to the dog? What does it get out of it?
The aim of this report is to examine dogs’ comprehension of the human’s non-verbal communication, if dogs can recognize our emotional state of mind, the dog owners’ importance to the dog and if there is something the owners can do to affect their dog in a positive way.
Dogs have a natural way of understanding our social cues, how subtle they may be. They can understand everything from pointing with our arm to a gaze with our eyes. Dogs can differentiate small details in our faces and know when we are happy and they seem to prefer us in that way, compared to when we look neutral, disgusted or afraid. They give a specific behavioral response when they see or hear us cry, but it is still uncertain to say exactly what they response to since there is not yet a strict definition to all the concepts concerning empathy. Standardized concepts could help scientists to develop criteria’s that needs to be met for the study to be of high quality.
The owner and other acquaintances mean something special to the dog. Most likely there is a positive expectation, but this depends on how good the human-dog relation is. The dog likes to be petted, preferentially by its owner. Oxytocin levels increases both in human and dog when we interact, which in turn can lead to positive health effects for both of us.
Dogs like to learn and using training methods with positive reinforcements can improve the dogs’ ability to learn and make it more playful. The dog needs regular exercise, both physically and mentally, to be confident and well-functioning in every day life.

Main title:Hundars förmåga att tolka mänskliga signaler och känna empati
Authors:Bergström, Evelina
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:41
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:hund, människa, hundägare, människors signaler, känslouttryck, empati, dog, human, dog owner, human cues, emotional expression, empathy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4376
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4376
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:26 May 2015 14:49
Metadata Last Modified:26 May 2015 14:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics