Home About Browse Search
Svenska


Brunbäck, Mikael Peteri, 2015. Problem med att hålla snöleopard (Panthera uncia) i fångenskap. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I Centralasien lever det utrotningshotade djuret snöleopard (Panthera uncia). Antalet vilda snöleoparder beräknas ligga under 7000 individer. Snöleoparden brottas med ett antal olika hot i det vilda, med risk att det leder till utrotning. Djuret jagas av tjuvjägare, delvis för sin fina päls, men också för att använda ben och tänder till medicin. Människans utbredning leder till mindre områden för snöleoparden att hitta byten på, samt att den dödas i vedergällning om den skulle anfalla boskapsdjur. Dessa faktorer gör att det är mycket viktigt att bevara snöleoparden i fångenskap och se till att den får uttrycka sina naturliga beteenden, behov och instinkter. Att hålla snöleoparden i fångenskap är inte alltid det lättaste eftersom kattdjuret i sitt naturliga habitat lever på hög höjd och i kyla. Snöleoparden är ett solitärt djur med vana att röra sig långa distanser över stora ytor. I denna litteraturstudie, tittar jag på flertal problem som kan uppstå med att hålla snöleoparder i fångenskap. I studien har jag försökt se hur snöleoparden lever normalt i det vilda och jämför det med hur den har det i fångenskap. De data jag funnit tyder på att snöleoparder ofta har små ytor att leva på i fångenskap vilket troligtvis påverkar deras beteende och kan orsaka stereotypier. I större delen av världen fokuserar djurparker på berikning istället för större ytor för snöleoparder vilket kan hämma naturliga beteenden. Forskningen har kommit långt angående snöleopardens reproduktion och idag verkar det inte finnas några problem med uppfödning av snöleoparder. Att snöleoparderna lever ett liv med allt serverat i djurparker leder det till att de blir äldre och då drabbas de troligtvis av fler sjukdomar. Närhet till andra djur och människor är sannolikt också en bidragande sjukdomsfaktor. Det finns idag mycket lite forskning gjord på vilka problem snöleoparderna brottas med i fångenskap och med denna studie vill jag uppmärksamma ämnet.

,

Snow leopard (Panthera uncia) is an endangered animal that lives in central Asia. The number of wild snow leopards in the world is estimated to be less than 7000 individuals. The snow leopard struggles with different threats in the wild, which unfortunate could lead to extinction. The animal is chased by poachers, partly for its beautiful fur, but also for the use of bones and teeth in traditional medicine. The spreading of human populations leads to smaller areas for the snow leopard to find prey. It is also killed by man in retaliation if it attacks livestock. These factors make it important to preserve snow leopards in captivity and to let them express their natural behaviors, needs and instincts. It is not always easy to keep a snow leopard in captivity because this wild cat normally lives in a high altitude environment with cold weather. The snow leopard is a solitary animal with a habit of moving long distances over large surfaces. With this literature study I look at various problems that can appear when keeping snow leopards in captivity. In this study, I have tried to see how the snow leopards live in the wild compared to the life in captivity. The data I have found indicates that snow leopards often live in small surfaces and that life in captivity probably affects their behavior and can cause stereotypies. In most parts of the world, zoos are focusing on enrichment instead of larger surfaces for snow leopards which could inhibit natural behaviors. Science has come a long way regarding snow leopard reproduction and today it does not seem to be a problem breeding and raising them. Because of the comfort in zoo, snow leopards live longer and that's probably a reason why they are more susceptible and affected by multiple diseases. Proximity to other animals and humans are also factors likely to contribute. As for today there is not much research carried out on what problems snow leopards are struggling with and the aim of this study is to introduce this subject.

Main title:Problem med att hålla snöleopard (Panthera uncia) i fångenskap
Authors:Brunbäck, Mikael Peteri
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:73
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:snöleopard, fångenskap, problem, beteende, reproduktion, snow leopard, captivity, problem, behavior, reproduction
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4438
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4438
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2015 10:52
Metadata Last Modified:10 Jun 2015 10:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics