Home About Browse Search
Svenska


Håkansson, Fanny, 2015. Marknadsundersökning av svenska tomater : en jämförelse mellan handlarnas och konsumenternas uppfattning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
498kB

Abstract

Tomat är en viktig produktgrupp och en basvara i mångas hem. I dagsläget är marknadsandelen för de inhemskt odlade tomaterna liten. I denna kandidatuppsats utfördes två olika enkätundersökningar. En riktad till handlare och en till
konsumenter. Syftet var att hitta likheter och skillnader mellan handlarnas och konsumenternas uppfattning av delar som rör den svenska tomatmarknaden. Analys av sociodemografiska faktorer i konsumentundersökningen användes för att hitta två målgrupper som kan anses intressanta i marknadsföring av svenska tomater.
Resultatet visade att handlarna hade stor kunskap om konsumenternas preferenser.
Målgrupperna som visade extra intresse för de svenska tomaterna var högutbildade människor i medelåldern.

,

The tomato is an important product and a staple good in many people's homes. Today the market share of swedish tomatoes is small. In this bachelor thesis two different
surveys were performed. One targeted to traders and one to consumers. The aim was to find similarities and differences between the traders and consumers perception on the market of swedish tomatoes. Analysis of socio-demographic factors in the consumer survey was used to find a target group. The target group can be considered of particular interest in the marketing of Swedish tomatoes. The results showed that
the traders had great knowledge of the consumers preferences. The target group who showed extra interest in Swedish tomatoes were highly educated, middle age people.

Main title:Marknadsundersökning av svenska tomater
Subtitle:en jämförelse mellan handlarnas och konsumenternas uppfattning
Authors:Håkansson, Fanny
Supervisor:Spendrup, Sara and Windfäll, Elin
Examiner:Ekelund, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:tomat, konsument, handlare, marknadsundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4353
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4353
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Ämne:Trädgårdsvetenskap
Deposited On:19 May 2015 15:53
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page