Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Esbjörn and Lingheimer, Ida, 2015. The effect of abolishing milk quotas : a study of comparative advantages amongst European member states. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The European Union provide 27 % of total volume raw milk produced in the world. This number is steadily decreasing due to that the world milk production increase is more rapid than EU production growth. The growing middle-class change the demand for food, a higher standard of living increase the demand of milk products as well as other various animal products. Since 1984 the EU milk quota has limited the supply from EU, but the quota will expire April 1st 2015. The European Milk Board expect that the removal of quotas will make the farm gate price decline. The fundamental question today is if European dairy producers can sustain a lowered milk price.
The purpose of this study is to investigate anticipated effects from the removal of milk quotas April 2015. In this study export data gathered from the Eurostat database (EU-commission) and from FAO (Food and Agriculture Organization) together constituted the basis for a quantitative study. Five essential dairy commodities were selected; fresh milk, butter, cheese, yogurt and skim milk powder (SMP). In order to explain the current positioning with a quota restriction on supply, different indices were used to create a better understanding of likely outcomes. Normalized revealed comparative advantage index (NRCA) is applied when investigating comparative advantages for dairy products. The normalized nature of the NRCA-index allowed it to be utilized when investigating comparative advantages over a period of time. In this study export data over a period of 14 years was used, from year 1999 until 2013. Net export index was used in order to understand the flow of selected commodities in and out of each member state. Data regarding quota utilization were found to be a key factor when performing a cluster-analysis with purpose to group member states into clusters that share similarities with each other. Above mentioned indices along with data for deviance from allocated dairy quota were used for constructing a cluster-analysis and identifying similarities between member states.
The result of this study provide incentives for an expected increase in milk volume and dairy products short after the removal of quotas, which will impact the market price. It is presumed that the market price of dairy commodities will drop. The concluding remark is that the individual effect on each member state will be determined by the current positioning and the ability to adapt according to the reformed dairy market. In this study it was established that countries with comparative advantage, history of high quota utilization and keeping a positive net export are generally better equipped to the deregulation of the market.

,

Ungefär 27 % av världens mjölk produceras av EU. Volymen mjölk producerad i världen jämfört med Europa ökar snabbare än Europas producerade volym. Nyligen genomförda studier indikerar att när mjölkkvoterna tas bort kommer priset till mjölkbönder minska. En relevant fråga är vilka som kommer kunna klara av en sådan minskning.
Denna studie har genomförts för att undersöka hur marknaden kommer påverkas utav avregleringen av mjölkkvoter som sker i april 2015. Detta kommer att innebära förändringar på den svenska såväl som den europeiska mjölkmarknaden. Den kvantitativa data som använts består av exportdata från fem utvalda grupper av mjölkprodukter; färskmjölk, yoghurt, smör, ost och skummjölk pulver (SMP). För att mäta olika länders komparativa fördelar har indexet NRCA har använts. NRCA index valdes på grund av dess normaliserade natur, vilken gör den användbar vid applicering på data som löper över en längre tidsperiod. Exportdata samlades in för perioden år 1999 fram till 2013 och data för detta hittades främst på EU-kommissionens hemsida genom Eurostat databas men även från FAO (Food and Agriculture Organization). Utöver NRCA har även nettoexportindexet (NEI) använts för att undersöka medlemsländernas nivå av nettoexport respektive nettoimport av ovanstående fem mjölkproduktgrupper. Från SJV erhölls information om kvotutnyttjande av tilldelade mjölkkvoter bland medlemsländerna för perioden år 1999 fram till 2013. En klusteranalys, baserad på framtagna värden, visar att avvikelserna från använda kvoter utgör en väsentlig skillnad. Detta bevisade att effekten av att överskrida tilldelad kvot har varit en avgörande faktor när likheter mellan medlemsländers komparativa fördelar har analyserats.
I denna studie återfinns belägg för att volymen av producerad mjölk inom EU förväntas öka till följd av mjölkkvoternas avreglering. En ökad produktionsvolym av mjölk inom unionen tros leda till att mjölkpriset sjunker. Hur denna förändring av mjölkmarknaden förutsägs påverka respektive medlemsland beror till stor del på rådande positionering på marknaden i dagsläget. Ett samband som påträffats är att medlemsländer som har komparativa fördelar, hög kvotutnyttjande och positiv nettoexport antas bättre kunna bemöta den stundande marknadssituationen.

Main title:The effect of abolishing milk quotas
Subtitle:a study of comparative advantages amongst European member states
Authors:Andersson, Esbjörn and Lingheimer, Ida
Supervisor:Hess, Sebastian
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:919
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:abolishment, comparative advantage, dairy, milk, NEI, NRCA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4295
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4295
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:24 Apr 2015 08:03
Metadata Last Modified:24 Apr 2015 08:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics