Home About Browse Search
Svenska


Streng Lindström, Linnea, 2015. Påverkas människans hälsa av att äga en hund? : fysiska och psykiska aspekter. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hunden har funnits vid människans sida i över 14 000 år och har länge haft en viktig roll i samhället. Hunden kan ha flera olika arbetsuppgifter, men idag fungerar de flesta hundar som sällskapshundar. Syftet med det här arbetet är att studera hur människors hälsa kan påverkas av att äga en hund, och om det finns någon skillnad mellan olika typer av hundägare.
De flesta människor ser sina hundar som en del av familjen. Det är framför allt kvinnor som är hundägare och det är också den grupp som tillsammans med barn upplever en starkare relation till sin hund. Studier har visat att det kan finnas hälsosamma effekter av att äga en hund, men alla forskare är inte överens om varför de uppkommer. Vissa menar att det är en viss sorts människa som äger en hund och därför ses effekten, andra menar att effekterna beror på att hunden ger oss motivation och stöd. Det har både setts generella hälsoeffekter som att djurägare rör sig mer och har färre sjukhusbesök, men också specifika effekter som till exempel att djurägare har lägre blodtryck och har högre överlevnad efter hjärtinfarkt än en icke-djurägare. Djur kan också minska känslan av ensamhet och isolering, detta genom att själva fungera som en social kontakt eller genom att underlätta möten med andra människor. Studier har visat olika resultat kring hundens roll vid depression, vissa menar att djurägare uppvisar fler mentala hälsoproblem medan andra har sett att hunden kan minska risken för depression. Positiva effekter har bland annat observerats hos hörselskadade och människor med diagnosen AIDS. Trots att det blir mer och mer populärt att äga en hund finns även en baksida av hundägandet. Flera människor, framför allt barn, måste varje år uppsöka sjukhus på grund av hundbett. Det finns också ett flertal olika bakterier, virus, svampar och parasiter som hundar kan smitta oss med. Ett annat problem som uppstått med att hundar blivit mer och mer populära är att man skaffar en hund som statusmärkning.
Slutsatsen av det här arbetet är att hundägande kan ha en positiv effekt på den fysiska och psykiska hälsan, men det finns individuella skillnader vilket leder till att en del studieresultat pekar åt olika håll. Att ha en nära relation till sin hund verkar spela stor roll för effekten på ägarens hälsa. Hundägande påverkar inte direkt den fysiska hälsan men kan skapa en motivation till att motionera.

,

The dog has lived among humans for more then 14 000 years and has been an important part of society for a long time. There are several task assignments dogs can manage but most of the time their only task is to accompany humans. The purpose of this literature review is to evaluate the health effects of dog ownership and to see if there are differences between different kinds of dog owners.
For most people their dog is a part of the family. The strongest relationship to a dog is experienced by women and children and the majority of dog owners are women. Studies have shown that dog ownership could lead to positive health effects but scientists disagree on why they occur. Some say humans can depend on the dog for motivation and support which can lead to positive health effect, while others mean the health effects only occurs because of the kind of people who own dogs. Studies have revealed that pet owners show positive general health effects, by way of example they get more exercise and have fewer hospital visits compared to people who don’t own a pet. Pet-owners also get specific health effects such as lower blood pressure and a better chance of surviving a heart attack. The sense of loneliness and isolation can be reduced by pet ownership because the animal can function as a social contact and facilitate encounters between people. Studies have shown different results regarding the dogs role for people with depression; some indicate that dog-owners show more mental health problems than non-dog-owners while others have shown a decreased risk of depression among dog owners. Positive effects have been seen among people with impaired hearing and people diagnosed with AIDS. Despite a rising number of dog owners, disadvantages with dog-ownership exist. Every year several people, especially children, have to visit the hospital due to dog bites. Several bacteria, viruses, funguses and parasites are contagious for both humans and dogs. Another potential problem with the increasing dog popularity is that some people get a dog as a status label.
The conclusion of this review is that dog-ownership can have positive effects on both physical and mental health, but individual differences lead to conflicting study results. A close relationship to the dog seems to improve the chance of positive health effects on the dog owner. Owning a dog does not directly influence physical health but can function as motivation for exercise.

Main title:Påverkas människans hälsa av att äga en hund?
Subtitle:fysiska och psykiska aspekter
Authors:Streng Lindström, Linnea
Supervisor:Höglund, Katja
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:34
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:hundägande, fysiska och psykiska hälsoeffekter, kardiovaskulära sjukdomar, depression, pet ownership, physical and mental health effects, cardiovascular diseases, depression
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4325
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4325
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:11 May 2015 10:18
Metadata Last Modified:11 May 2015 10:18

Repository Staff Only: item control page