Home About Browse Search
Svenska


Ekesbo, Louice, 2015. Hemangiosarkoms cellulära ursprung. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hemangiosarkom är en förhållandevis vanlig tumörtyp hos hund, där den typiska patienten är en äldre tysk schäferhund. Hemangiosarkom kan vara både kutant och visceralt. De viscerala tumörerna är ofta lokaliserade till mjälte och hjärta, där en predisponering har setts till höger hjärtöra. Sjukdomsförloppet vid hemangiosarkom är snabbt och de flesta hundar dör inom ett år från det att diagnos ställs. Alla drabbade hundar hinner inte ens påbörja behandling.
Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka vilket cellulärt ursprung hemangiosarkom har. Tumörens ursprung är inte helt klarlagt men två olika teorier finns. Den ena teorin är att hemangiosarkom härstammar från endotelceller som muterat, medan den andra teorin är att hematopoetiska progenitorceller ger upphov till tumören. En del av dagens forskning inom det här området fokuserar på att kartlägga hemangiosarkoms ursprung.
Genom att undersöka genuttrycket hos hemangiosarkomcellerna kan forskare dra slutsatser om hemangiosarkoms ursprung. Med hjälp av denna metod har forskare visat att det finns tre subtyper av hemangiosarkom, med olika typer av gener aktiverade; grupp 1 med gener associerade med angiogenes, grupp 2 med gener associerade med inflammation och grupp 3 med gener associerade med adipogenes eller lipogenes.
Ett annat sätt att försöka bestämma vilka celler som hemangiosarkom härstammar från är att undersöka vilka ytprotein som uttrycks av de maligna cellerna. Detta har gjorts i flera studier på senare år. Uttryck av flera cluster of differentiation (CD) har undersökts, i denna litteraturstudie har uttryck av CD14, CD31, CD34, CD44, CD105, CD115, CD117, CD133 och CD146 undersökts. Flera av dessa CD uttrycks vanligtvis av progenitorceller eller är associerade med endotelceller. På hemangiosarkomceller har det setts CDs som vanligtvis finns på mer differentierade endotelceller, men också CDs som är kopplade till progenitorceller som hittas i benmärgen.
Sammantaget är resultaten tvetydiga, det finns resultat som tyder på att båda teorierna skulle kunna vara korrekta. Slutsatsen är dock att det är mer troligt att hemangiosarkom hos hund härstammar från hematopoetiska progenitoreller än att det är terminalt differentierade endotelceller som ligger bakom tumörutvecklingen.

,

Hemangiosarcoma is a common canine tumour, and the typical patient is an older German shepherd dog. Hemangiosarcoma can be both visceral and cutaneous. Amongst the visceral hemangiosarcoma the most common localisation of the tumour is the spleen and the heart, where the right auricula has been found to be predisposed. Hemangiosarcoma progresses rapidly and the majority of the dogs diagnosed with hemangiosarcoma decease within one year after diagnosis, and some of the affected dogs decease before starting therapy.
The aim of this literature study is to investigate the cellular origin of hemangiosarcoma. The origin of the tumour is not completely understood, although two different theories exist. The first theory is that hemangiosarcomas origin from mutated endothelial cells, whilst the other theory states that the tumour arises from hematopoetic progenitor cells. Nowadays some research within this area is being made in order to decide the ontogeny of hemangiosarcoma.
By examining the genes expressed by the hemangiosarcoma cells, researchers can deduce the origin of hemangiosarcomas. Through gene expressing profiling, researchers have concluded that three different subtypes of canine hemangiosarcoma exists; group 1 with genes associated with angiogenesis, group 2 with genes associated with inflammation and group 3 with genes associated with adipogenesis or lipogenesis.
Another method used to clarify the origin of hemangiosarcomas is to examine which surface proteins that are expressed by the tumour cells. Several studies have been done using this method in recent years. The expression of several cluster of differentiations (CDs) have been examined, in this literature study the expression of CD14, CD31, CD34, CD44, CD105, CD115, CD117, CD133 and CD146 was examined. Many of these CDs are normally expressed by progenitor cells or are associated with endothelial cells. Canine hemangiosarcoma cells have been shown to express CDs associated with endothelial cells as well as CDs associated with bone marrow progenitor cells.
Taken together the results are ambiguous, there are results indicating both theories being correct. However, the conclusion is that it is more likely that canine hemangiosarcomas arise from hematopoetic progenitor cells rather than from differentiated endothelial cells.

Main title:Hemangiosarkoms cellulära ursprung
Authors:Ekesbo, Louice
Supervisor:Hellmén, Eva
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:18
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:hemangiosarkom, hund, ursprung, ytproteiner, hemangiosarcoma, canine, origin, surface proteins
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4318
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4318
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 May 2015 15:05
Metadata Last Modified:06 May 2015 15:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics