Home About Browse Search
Svenska


Hellgren, Josefin, 2015. Är gurkmeja ett realistiskt alternativ för behandling av hundar med gastrointestinala besvär?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Traditionellt sett har gurkmeja använts för medicinskt bruk i många olika länder och kulturer för en rad olika besvär på både djur och människor. Användningen idag är framför allt som kosttillskott, som del i digestionsbefrämjande medel och för att lindra ledbesvär. I Sverige idag är Galexir det enda godkända traditionellt växtbaserade läkemedlet innehållande gurkmeja. Gurkmeja har visat sig ha låg biotillgänglighet, men höga koncentrationer uppnås lokalt i tarmen vilket skulle kunna göra mag-tarmbesvär till en bra indikation för användandet av gurkmeja. Den här litteraturstudien syftar till att ta reda på om gurkmeja kan ha potential att användas på hundar med gastrointestinala besvär.
Sjukdomar såsom gastrit, magsår, enterit, kolit, Inflammatory bowel syndrome (IBS) och Inflammatory bowel disease (IBD) kan ses hos hund. Curcumin har visat sig ha antiinflammatorisk effekt genom att inhibera aktiveringen av transkriptionsfaktorn ”Nuclear factor”-κβ (NF-κβ). På så vis inhiberas även bildandet av en rad olika cytokiner och uttrycket av Cyclooxygenase-2 (COX-2). Det ger även en minskad produktion av Prostaglandin E2 (PGE2) och kväveoxid (NO). Man tror därför att gurkmeja skulle kunna vara ett alternativ till behandling vid IBD. En spasmolytisk effekt har visats och även en påverkan på enzymer från pancreas och galldrivande egenskaper vilket kan förklara varför man traditionellt har använt gurkmeja vid kramptillstånd i gastrointestinalkanalen och vid digestionsstörningar. Ulcus i magsäck och duodenum är inte så vanligt på hund, men en antagonistisk aktivitet av växtextrakt på Histamin-2-receptorn har setts och även en hämmande effekt på tillväxten av Helicobacter pylori.
Trots att effekter av gurkmeja har kunnat visas i de modellförsök och de få kliniska studier på människor som tagits upp i den här litteraturstudien och att den teoretiskt verkar ha potential att kunna användas vid vissa gastrointestinala besvär måste kontrollerade studier med bra kvalité på det aktuella djurslaget utföras för att man ska kunna uttala sig om effekt finns eller inte. Därför framstår inte gurkmeja som ett realistiskt alternativ för behandling av hundar med gastrointestinala besvär, utifrån den kunskap man har idag.

,

Turmeric has been used as a traditional remedy for a lot of different disorders in many countries and cultures on both humans and animals. The use today is as a dietary supplement to support the digestive system and to ease the symptoms from osteoarthritis. In Sweden Galexir is the only approved herbal medicine containing turmeric. The bioavailability of turmeric is low, but high concentrations can be found in the intestines and might possess pharmacological effects there. This study was carried out to see whether or not turmeric could be a potential remedy for gastrointestinal problems in dogs.
Diseases like gastritis, stomach ulcer, enteritis, colitis, Inflammatory bowel syndrome (IBS) and Inflammatory bowel disease (IBD) can be a problem in dogs. In in vitro studies curcumin has been found to have an anti-inflammatory effect by an inhibiting effect on the activation of the transcription factor “Nuclear factor”- κβ (NF-κβ), the production of cytokines as well as the expression of Cyclooxygenase-2 (COX-2), which in turn lowers the production of Prostaglandin E2 (PGE2) and nitrosamines (NO). Because of curcumin’s anti-inflammatory effect it is believed to have potential in treating IBD. It has been shown that turmeric has an antispasmodic effect and stimulating activity on pancreas enzymes and also cholagogue properties. That can explain the traditional use of turmeric in case of abdominal spasm and digestive disorders. Stomach ulcer and duodenal ulcer are not particularly common in dogs but extracts from Curcuma longa have been shown to have an antagonistic effect on the Histamine-2-receptor in vitro. In vitro it also possesses an inhibiting effect on the growth of Helicobacter pylori.
The in vitro and in vivo studies and clinical trials that have been highlighted in this review show that turmeric seems to have a theoretical potential to be used in gastrointestinal problems. But to be sure if the predicted positive effects can be obtained in dogs, controlled studies with good quality on that particular species need to be performed. With the information about turmeric available today, it is not a realistic option for the treatment of dogs with gastrointestinal problems.

Main title:Är gurkmeja ett realistiskt alternativ för behandling av hundar med gastrointestinala besvär?
Authors:Hellgren, Josefin
Supervisor:Appelgren, Lars-Erik
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:43
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:gurkmeja, curcumin, hund, mag-tarmsjukdomar, växtbaserat läkemedel, antiinflammatorisk effekt, turmeric, dog, gastrointestinal disease, herbal medicine, anti-inflammatory effect
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4312
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4312
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:05 May 2015 14:19
Metadata Last Modified:05 May 2015 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics