Home About Browse Search
Svenska


Bernövall, Linnea, 2015. Metoder för utvärdering av råmjölkskvalitet och passiv immunitet hos kalvar av mjölkras. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
453kB

Abstract

För att säkerställa en god start i livet hos kalvar är råmjölken en viktig del. Upptag av antikroppar från råmjölk påverkas av många olika faktorer. En viktig faktor är kvaliteten hos den råmjölk som kalven utfodras med. Det finns olika sätt att kontrollera halten av antikroppar innan råmjölksgiva. Ett vanligt verktyg i svenska besättningar är kolostrometer som mäter densiteten i mjölken och utifrån denna kan ge en uppskattning av antikroppsinnehållet.
I detta examensarbete har en digital Brix-refraktometer och kolostrometern jämförts med infraröd spektroskopi. Blodprover från kalvar som fått råmjölk av känd kvalitet har analyserats avseende gammaglobulinhalt samt innehåll av specifika antikroppar mot bovint adenovirus typ 3, bovint coronavirus och bovint respiratoriskt syncytialt virus. Syftet med dessa undersökningar var att se om det gick att utröna huruvida någon av de olika metoderna för kontroll av råmjölkskvalitet var bättre för att förutspå den passiva immuniteten hos kalvarna. Även födelseviktens påverkan på antikroppsupptaget har undersökts, samt eventuell skillnad i råmjölkskvalitet mellan två olika koraser.
Resultaten visade att de kalvar som fått råmjölk av god kvalitet enligt Brix-refraktometern i större utsträckning också hade högre gammaglobulinhalt i blodet än de kalvar som fått mjölk av sämre kvalitet. Kolostrometern gav ett mer osäkert resultat där kalvar som fått råmjölk av god kvalitet enligt kolostrometermätningen ändå låg lågt i gammaglobulinnivå. En signifikant skillnad har påvisats mellan de två olika mätmetoderna. Virusspecifika antikroppar sjunker snabbare i blodet hos kalvar som fått råmjölk av sämre kvalitet, än hos de som fått bättre råmjölk.
Kalvens födelsevikt hade signifikant, men svag, påverkan på upptaget av antikroppar. Korasens betydelse för råmjölkskvaliteten har inte kunnat styrkas i denna undersökning.

,

To ensure a good start in a calf’s life the colostrum plays a big part. The absorption of antibodies from colostrum is dependent on many different factors. One of the main factors is the quality of colostrum given to the calf. There are various methods to make sure the colostrum is good enough before feeding it to a calf. A common method used in Swedish herds is a colostrometer that measures the colostral density and gives an estimation of the contents of antibodies in colostrum.
In this study a digital Brix refractometer and the colostrometer were compared with infrared spectroscopy. Blood samples from calves fed colostrum of a known quality were analyzed for content of gamma globulines and antigen specific antibodies to bovine adeno virus type 3, bovine corona virus and bovine respiratory syncytial virus. The purpose was to investigate if any of the methods was better for determining colostral quality and therefore ensure a better passive immunity in calves. Also the birthweight of the calves was compared with the level of gamma globulines in calf plasma to see if it had an impact on the uptake of antibodies. Differences in colostral quality between breed of cow was also investigated.
Results show that calves fed colostrum of a higher quality, according to the Brix refractometer, also had a higher level of gamma globulines in the blood. The colostrometer showed a more varied result where some calves fed colostrum of good quality according to the colostrometer, had a very low level of gamma globulins. A significant difference between the two methods was shown. The level of antigen specific antibodies decreased faster in calves fed colostrum of low quality, compared to calves fed colostrum of better quality.
The birth weight of the calf had a small, but significant, impact on passive immunity. No difference between cow breeds was shown in this study.

Main title:Metoder för utvärdering av råmjölkskvalitet och passiv immunitet hos kalvar av mjölkras
Authors:Bernövall, Linnea
Supervisor:Tråvén, Madeleine
Examiner:Björkman, Camilla
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:50
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:råmjölk, immunoglobuliner, passiv immunitet, Brixrefraktometer, colostrum, immunoglobulines, passive immunity, Brix refractometer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4284
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4284
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Animal physiology - Nutrition
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2015 11:08
Metadata Last Modified:22 Apr 2015 11:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics