Home About Browse Search
Svenska


van Rooijen, Mimmi, 2015. Munkpeppar - är det försvarbart att använda på problemston och vid Ekvin Cushing’s sjukdom?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

I denna litteraturstudie undersöks det populära örtpreparatet munkpeppar och dess användningsområden inom hästvärlden. Idag administreras munkpeppar till problemston hos vilka det sägs minska brunstbeteende. Det försäljs även till hästägare vars hästar lider av Cushing's sjukdom där växten påstås lindra symptomen. Munkpeppar har i in vitro försök visats ha dopaminerg, opioidagonistisk och viss östrogen effekt. Det är den dopaminerga effekten i adenohypofysen man vill åt vid behandling av problemston och hästar med Cushing's sjukdom. Många problemston lider av hyperprolaktinemi. Denna hypersekretion av prolaktin inhiberas av dopamin via D2-receptorer. Hos dessa hästar skulle munkpeppar potentiellt kunna minska utsöndringen av prolaktin via sin dopaminerga effekt men studier inom området saknas. Hos hästar med Cushing's sjukdom används munkpeppar för att via sin dopaminerga effekt minska utsöndringen av ACTH. Vid försök har munkpeppar dock inte visats ha någon inhiberande effekt på ACTH-frisättning. Resultaten från dessa studier visar att administration av munkpeppar till hästar med Cushing's sjukdom inte har några fördelar jämfört med att ge dessa hästar befintliga läkemedel för indikationen.

,

This literary study investigates the properties of and field of application for the popular herbal preparation chasteberry within equine medicine. Chasteberry is administered to mares with serious estrous-like behavioural problems and to horses suffering from Cushing's disease. In vitro-testing has proven that chasteberry extract has dopaminergic, opioidergic and some estrogenic effect. It is the dopaminergic effect that chasteberry is believed to exert on the pituitary pars intermedia that is desired in the treatment of the two diseases. Many mares with estrous-like behavioural problems suffer from hyperprolactinemia. Prolactin is inhibited by dopamin via D2-receptors. Chasteberry could potentially inhibit the elevated prolactin release by its dopaminergic effect but experimental studies are necessary for further knowledge within the subject. For horses with Cushing's disease chasteberry is administered because of the plant’s dopaminergic effects that are believed to inhibit ACTH release. This belief has been rejected since experimental testing on horses in vivo has not been able to prove this. Results strongly indicate that there are no benefits with administration of chasteberry to horses with Cushing's disease compared to existing, approved drugs.

Main title:Munkpeppar - är det försvarbart att använda på problemston och vid Ekvin Cushing’s sjukdom?
Authors:van Rooijen, Mimmi
Supervisor:Appelgren, Lars-Erik
Examiner:Tyden, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2015:42
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:munkpeppar, Vitex Agnus Castus, problemsto, brunst, cushing’s sjukdom, traditionellt växtbaserat läkemedel, häst, chasteberry, mare, estrous, cushing’s disease, herbal medicine, horse
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4346
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4346
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:19 May 2015 08:35
Metadata Last Modified:19 May 2015 08:35

Repository Staff Only: item control page