Home About Browse Search
Svenska


Anker-Kofoed, Ellen, 2015. A quantitative analysis of global kiwifruit trade. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

New Zealand is currently the third largest global producer of kiwifruit and thus plays an important role in the international market. Exports of kiwifruit are also of significant horticultural value for New Zealand and in 2007 the kiwifruit industry accounted for export values of NZ$790 million.
The global kiwifruit market has experienced substantial changes in recent years and is likely to change significantly in the near future due to developments in production sources, adjustments to trade policy settings and shifts in consumer preferences. The New Zealand kiwifruit industry needs to consider what the impacts of these changes might be so that future strategies can be constructed effectively.
Little quantitative modelling has been done in New Zealand to consider the impacts of changes to the global kiwifruit industry. The major contribution of this research was the development and calibration of a kiwifruit industry-specific partial equilibrium trade model. The model was then used to examine the impacts on New Zealand producers of these trade-related changes in the global kiwifruit market. Three relevant scenarios were developed for this purpose. They include a drop in EU demand through the introduction of a stricter Sanitary and Phytosanitary policy, an expansion of the Chinese kiwifruit industry where production is doubled by year 2013 and finally a trade liberalisation scenario where current import tariffs on kiwifruit were removed worldwide.
It is clearly observed, through both the Chinese expansion scenario and the trade liberalisation scenario, what a potential impact and future role China has as a world market player. Increased availability of Chinese kiwifruit appears to affect New Zealand producer returns and exported quantities negatively, albeit not as significantly as the EU introduction of an SPS policy. A trade liberalisation scenario, on the other hand, proves to increase New Zealand grower returns significantly for all varieties.

,

Nya Zeeland är för närvarande världens tredje största producent av kiwifrukt och spelar därmed en avgörande roll på den internationella marknaden. Export av kiwifrukt är även av signifikant hortikulturellt värde för Nya Zeeland och exportvärden uppgick till NZ$790 miljoner under 2007.
Den globala kiwifruktsmarknaden har utsatts för avsevärda förändringar under senare år och lär sannolikt förändras markant inom den närmsta framtid med utvecklingen av produktionsmetoder, anpassning till olika handelspolitiska initiativ samt skift i konsumtionsmönster. Nya Zeelands kiwifruktsindustri bör beakta potentiella effekter av dessa förändringar så att framtida strategier kan konstrueras effektivt.
Få studier fokuserade på kvantitativ modellering har utförts, som inkluderar effekterna av förändringar inom den globala kiwifruktsindustrin. Denna studie bidrar huvudsakligen till nuvarande litteratur genom utvecklingen och kalibreringen av en partiell handelsjämviktsmodell specificerad på kiwifruktsindustrin. Modellen har använts för att undersöka effekterna av handelsrelaterade förändringar på Nya Zeelands kiwifruktsproducenter. Tre relevanta scenarier utvecklades i detta syfte. De inkluderar en nedgång i EUs efterfrågan genom introduktionen av striktare veterinära och fytosanitära (SPS) åtgärder, en expansion av Kinas kiwifruktindustri genom en fördubbling av landets produktion till år 2013 och slutligen ett handelsliberaliseringsscenario där en världsomfattande avreglering av nuvarande importtullar på kiwifrukt utfördes.
Det kan tydligt observeras, genom både Kinas expansionsscenario och handelsliberaliseringsscenariot, vilken potentiell effekt och framtida roll Kina har som aktör på världsmarknaden. Ökad tillgänglighet av kinesisk kiwifrukt förefaller påverka Nya Zeelaändska producentintäkter negativt, dock inte like signifikant som EUs introduktion av striktare SPS-åtgärder. Ett handelsliberaliseringsscenario, å andra sidan, påvisar en avsevärd ökning av Nya Zeeländska producentintäkter för samtliga sorter.

Main title:A quantitative analysis of global kiwifruit trade
Authors:Anker-Kofoed, Ellen
Supervisor:Surry, Yves
Examiner:Surry, Yves
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:914
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:international trade, kiwifruit, New Zealand, KIWI, China, SPS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4247
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4247
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:31 Mar 2015 14:35
Metadata Last Modified:31 Mar 2015 14:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics