Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Nayna, 2015. Honors och hanars beteende beskrivs olika - en genusanalys av fyra gymnasieböcker i biologi. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
140kB

Abstract

Läroböcker är en viktig del i biologiundervisningen. Hur dess innehåll presenteras och formuleras är betydelsefullt då dessa bidrar till att forma allmänhetens syn på biologi och könsskillnader. Syftet är att granska och redogöra för hur djurs beteende som är kopplat till reproduktionen redovisas i naturvetenskapliga läroböcker utifrån ett genusperspektiv. Urvalet består av fyra stycken biologiböcker som används i gymnasial undervisning i Sverige på det naturvetenskapliga programmet. Fokus har legat på de delar i läroböckerna som beskriver sexuell selektion och reproduktion. Jag har använt diskursanalys som metod och poststrukturalism som teori. Metod och teori är hämtad ifrån det samhällsvetenskapliga området i syfte att synliggöra vad som skrivs och hur det skrivs. Följaktligen skiljer sig metod och teori ifrån naturvetenskapens sätt att tolka verkligheten. I det stora hela pekar analysen på att bilden som förmedlas är att honors och hanars beteende i regel beskrivs som varandras motsatser. Skillnader i beteende mellan könen såsom författarna beskriver det kan tolkas som en kulturell föreställning men, ges i läroböckerna biologiska förklaringar. Djurs beteende i relation till de värdeladdade ord som används i texten bidrar inte till en fullständig förklaring till ett djurs beteende eller faktorerna bakom det. Analysen av läroböckerna tyder på att delar av textinnehållet kan behöva nyanseras för att visa på en mer mångfacetterad bild av fortplantningssystemen.

,

Textbooks play an important part in biology education. How the content is presented and formulated are significant as they contribute to shaping the public's view of biology and gender differences. This literature analysis, focus on how textbooks represent animal behavior connected to reproduction. My material consists of four Swedish biology books, used in secondary education in the science program. The focus lies on how sexual selection and reproduction is described in each textbook. I have used discourse analysis as the method and poststructuralism as the theoretical framework in this report. Since method and theory comes from the social sciences´, this analysis differs from the natural sciences way of interpreting reality. I found that male and female sexual behavior usually is described as opposites with words that are differentially emotionally charged. The author’s description of behaviors and chosen words could be a cultural notion, but are in this context given biological explanations. Animal behavior in relation to the emotionally charged words does not give a full explanation of the animal behavior or the mechanism behind it. The material that have been analyzed indicate that some part of the content need to be more detailed in the way they are described, in order to see the bigger picture of the reproduction system.

Main title:Honors och hanars beteende beskrivs olika - en genusanalys av fyra gymnasieböcker i biologi
Authors:Andersson, Nayna
Supervisor:Isaksson, Daniel
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:602
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:biologi, genus, diskursanalys, poststrukturialism, sexuell selektion, kön, beteende, lärobok
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4229
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4229
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:27 Mar 2015 14:45
Metadata Last Modified:27 Mar 2015 14:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics