Home About Browse Search
Svenska


Evengård, Matilda, 2014. Zoo visitor experience - perceived learning, knowledge and attitude at a wolf enclosure in Sweden. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
246kB

Abstract

There is a great deal of knowledge about the factors that influences peoples’ learning and knowledge. But how zoos should pursue their educational goal of the public to accomplish them by increase visitors knowledge and create positive attitudes towards wildlife and conservation seems both little assessed and understood. This study provides results about visitors zoo experience and perceived learning as knowledge and attitude towards wolves (Canis lupus) and the Swedish wolf population. The majority of the participants stated that they learned something new from the visit as well as that they had a satisfying overall experience at the wolf enclosure. Most visitors also had a good knowledge about wolves and the Swedish wolf population and a positive attitude towards their existence and conservation in Sweden. However, more research is necessary to assess zoos impact on visitors knowledge and attitude as well as their ability to meet their educational goals. Future research questions could be to further study zoo visitors’ experiences associations with learning outcome. As well as how zoos educational goals are met considering people under the age of 18. Another area to focus on could be the research on the connection between knowledge, attitude and intention to act regarding conservation of species.

,

Sedan 1966 har vargen varit fridlyst i Sverige och vintern 2012/2013 utgjordes den skandinaviska vargstammen av omkring 380 individer, varav omkring 300 i Sverige. Konflikten som finns mellan människor och varg beror främst på dödandet av tamdjur, konkurrensen om bytesdjur samt rädsla för varg. Dessa faktorer påverkar det faktum att vargen är det minst populära stora rovdjuret bland Sveriges befolkning och att många som bor i rovdjursområden inte accepterar riksdagens bevarandemål för varg. Trots detta har den svenska befolkningen generellt sett en positiv attityd till varg.

Djurparkernas inverkan på besökares kunskap om och attityd till djur och deras bevarande har hittills fått lite uppmärksamhet på forskningsfronten. Detta är viktiga ämnen då ett av djurparkernas syfte är att utbilda allmänheten om djur, biologisk mångfald samt bevarandet av arter. Det finns en ganska stor kunskap om faktorerna som påverkar lärandet samt attityder, men hittills har man inte kunnat bedöma hur och om djurparkerna faktiskt har lyckats med utbildningsmålen. Det har gjorts några studier inom detta område men resultaten är inte överensstämmande med varandra.

Denna studie undersökte svenska djurparksbesökares upplevelse samt upplevt lärande, kunskap och attityd vid ett varghägn och är tänkt som pilotstudie för ett större forskningsprojekt. Totalt samlades 261 enkäter in varav 223 användes till dataanalysen och de som tillfrågades att delta var 18 år och äldre. Resultatet visade att majoriteten av deltagarna var nöjda med upplevelsen vid varghägnet samt att de flesta upplevde att de lärde sig något nytt. Deltagarna hade också en god kunskap om varg och den svenska vargpopulationen samtidigt som de allra flesta hade en positiv attityd till varg och dess existens samt bevarande i Sverige. Trots detta ger studien ingen information om deltagarnas kunskap och attityd till varg innan besöket. Varför den inte kan säga något om hur mycket deras förståelse och kunskap om varg ökade, om det gjorde det, samt om det skedde någon attitydförändring.

För framtida forskning föreslås att man tittar närmare på associationen mellan besökares upplevelse och läranderesultat samt sambanden mellan kunskap, attityd och beteende när det kommer till bevarande av arter. Detta för att bättre kunna utvärdera hur djurparksbesökare bäst tar till sig ny kunskap samt ändrar attityd till mer positiv. Därtill är den mesta forskningen gjord på vuxna så jag föreslår att man framöver också tittar djurparksbesökens effekt på personer under 18 då målet är att bedriva utbildning för personer i alla åldrar.

Main title:Zoo visitor experience - perceived learning, knowledge and attitude at a wolf enclosure in Sweden
Authors:Evengård, Matilda
Supervisor:Andersson, Maria
Examiner:Yngvesson, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:597
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:zoo, visitor, perceived learning, wolf, wolf enclosure, djurparksbesökare, varghägn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4220
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4220
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:English
Deposited On:26 Mar 2015 10:51
Metadata Last Modified:26 Mar 2015 10:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics