Home About Browse Search
Svenska


Berg, Lisa, 2015. Kunskap hos svenska veterinärer och fårägare om klövsjukdomar hos får - en enkätstudie. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Hälta är ett vanligt hälsoproblem hos får och är i de flesta fall relaterat till klövarna. Flertalet diagnoser förekommer där fotröta, orsakad av bakterien Dichelobacter nodusus, sannolikt är den mest fruktade och bekymmersamma. Då ett får blir halt krävs först och främst en korrekt ställd diagnos för att kunna vidta relevanta åtgärder. Syftet med denna studie var att undersöka kunskapen hos svenska fårägare och veterinärer gällande förmågan att ställa korrekt diagnos på vanliga klövsjukdomar hos får, samt att se om utbildning i ämnet ökar kunskapen. Studien baserades på en webbenkät i vilken de svarande fick bedöma foton av sex olika sjukliga förändringar. Enkäten riktades till svenska fårägare och medlemmar i Fårhälsovården (del av Svenska Djurhälsovården), Jordbruksverkets distriktsveterinärer, privatpraktiserande distriktsveterinärer och Svenska Djurhälsovårdens fårhälsoveterinärer. Förmågan att diagnostisera olika klövlidanden jämfördes mellan olika kategorier av svarande. Det visade sig att veterinärer hade signifikant bättre resultat än djurägare och att veterinärer och djurägare med utbildning i klövsjukdomar hos får hade bättre resultat än kollegor utan sådan utbildning. Studien styrker därmed antagandet att den utbildning som Fårhälsovården bedriver förbättrar kunskapsläget. Studien visade även att veterinärer i genomsnitt gör få besök till fårgårdar, och att de veterinärer som gör fler än fem besök till fårbesättningar per år lyckas bättre i sin diagnosticering än de som besöker färre besättningar. Den sjukdom som flest svarande kunde diagnostisera korrekt var fotröta, medan granulom var den sjukdom som diagnosticerades fel av flest deltagare.

,

Lameness is a common health problem in sheep and is most often related to a foot disorder. There are many different diseases that affect the feet, the most feared and troublesome among them being footrot, an infectious disease caused by the bacterium Dichelobacter nodusus. When a sheep becomes lame it is essential to make a correct diagnosis in order to decide on relevant further actions. The aim of this study was to investigate the level of knowledge of Swedish sheep farmers and veterinarians regarding the ability to diagnose common foot lesions in sheep, and to evaluate if education improves knowledge. The study was conducted using a web-based survey in which the respondents assessed six photos of foot lesions. The survey was addressed to Swedish sheep owners who were members of the Swedish Animal Health Service (sheep section, ‘Fårhälsovården’), private and governmental veterinary practitioners, and sheep veterinarians employed by the Swedish Animal Health Service. The results from the questionnaire were compared between the different respondent categories. The study showed that veterinarians scored a better result than sheep owners, and that veterinarians and sheep owners with education in hoof diseases of sheep had significantly better results than colleagues without such an education. The study therefore supports the assumption that the education provided by the Swedish Animal Health Service improves the level of knowledge. The study also showed that Swedish veterinary practitioners on an average make few visits to sheep farms, and that veterinarians who make more than five sheep farm visits per year show better diagnostic results than those with fewer visits. The lesion diagnosed correctly most frequently was foot rot, while granuloma was diagnosed incorrectly by most respondents.

Main title:Kunskap hos svenska veterinärer och fårägare om klövsjukdomar hos får - en enkätstudie
Authors:Berg, Lisa
Supervisor:Hultgren, Jan
Examiner:Gunnarsson, Stefan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:53
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:får, klövsjukdomar, diagnostisering, kunskap, sheep, foot lesions, diagnostic, knowledge
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4217
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4217
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:26 Mar 2015 10:14
Metadata Last Modified:26 Mar 2015 10:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics