Home About Browse Search
Svenska


Olofsson, Emelie, 2014. Geografiska kontaktmönster : en kartläggning av yrkesmässiga kontakter mellan svenska djurbesättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Studien har kartlagt det geografiska resemönstret hos yrkespersoner som besöker svenska gårdar. Yrkena veterinär, mjölkbilschaufför, livdjurstransportör, husdjurstekniker och reparatör har ingått.
Att kartlägga resemönster har applikationer vid utbrott av smittsamma djursjukdomar, spridning av endemiska smittsamma djursjukdomar, vid skapandet av modeller över spridningen och bekämpningen av sjukdomar samt vid förebyggande arbete.
Yrkesgrupperna som kartlagts utgör en risk för spridningen av smittsamma djursjukdomar framförallt indirekt, men livdjurstransportörer kan även bidra till direkt smittspridning.
Resultaten visade att resemönster varierar mellan yrkesområden och mellan geografiska områden. Inom vissa yrkeskategorier och inom vissa områden, som mjölkbilschaufförer, Södermanland och Västergötland, kan ett stort antal gårdar besökas per vecka. Inom andra områden, exempelvis Västerbotten, kan en stor yta täckas på en vecka. Vissa yrkeskategorier, såsom livdjurstransportörer, har ett mycket varierande resemönster och kan särskilda veckor röra sig över mycket stora ytor.
Det här är viktigt att beakta vid konfirmerade eller misstänkta utbrott av smittsamma sjukdomar, särskilt vid exempelvis zonläggning, och vid smittspårning.
Det förekom svårigheter att få fram tillräckligt många och tillförlitliga register inom studiens tidsram. Ett förslag är att i framtiden förbättra de register som finns för yrkesverksamma personer som besöker gårdar.
Då ett begränsat antal deltagande utgjorde grunden för resultaten i den här pilotstudien är det begränsat hur långtgående slutsatser man kan dra. Ytterligare studier täckande fler yrkeskategorier, deltagande och geografiska områden föreslås för framtiden.

,

This study has mapped out and analysed the geographical patterns of professionals visiting Swedish farms. The professions studied are veterinarians, milk truck drivers, livestock hauliers, artificial insemination technicians and repairmen.
The applications of mapping out geographical patterns are many. They can be used during infectious animal disease outbreaks, during the spread of endemic infectious animal diseases, when creating models of the spread of diseases and of the disease control work, and in preventive medicine.
The professions included in the study constitute a risk for the spread of infectious animal diseases mainly through indirect transmission; however livestock hauliers may also contribute to direct transmission of diseases.
Results showed variance and differences in travel patterns, both in professions and in geographical areas. Within certain professions and certain geographical areas, such as milk truck drivers, Södermanland and Västergötland, a large number of farms can be visited in a week. In other geographical areas, such as Västerbotten, a large area can be covered in a week. Some professions, for example livestock hauliers, have a varying geographical pattern and can occasionally travel over a strikingly large area.
This is important to consider in confirmed or suspected outbreaks of infectious diseases, especially when for example making decisions about surveillance zones or carrying out outbreak investigations.
Within the time of the study there were difficulties obtaining a sufficient amount of records. There were also difficulties obtaining reliable records. In the future it is recommended to improve upon the existing records maintained by professionals visiting farms.
The conclusions drawn from this pilot study are limited, due to the small number of participants. Further studies covering a greater amount of professions, participants and geographical areas are recommended.

Main title:Geografiska kontaktmönster
Subtitle:en kartläggning av yrkesmässiga kontakter mellan svenska djurbesättningar
Authors:Olofsson, Emelie
Supervisor:Sternberg Lewerin, Susanna
Examiner:Vågsholm, Ivar
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:25
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:geografiska kontaktmönster, indirekt smittspridning, direkt smittspridning, smsittspårning, yrkesmässiga gårdsbesök, produktionsdjur, GIS, biosäkerhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4986
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4986
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2015 14:10
Metadata Last Modified:30 Nov 2015 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics