Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Malin, 2014. Initial evaluation of the Meritas Troponin I test for measurement of equine cardiac troponin I. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
436kB

Abstract

Cardiac troponin I (cTnI) is considered a specific and a sensitive biomarker of cardiac disease, and due to a high inter-species sequence homology; human cTnI assays can often be used in veterinary medicine. The main aim of this study was to perform an initial evaluation of a human cTnI test, the Meritas Troponin I test, for measurement of equine plasma cTnI, in order to investigate whether the test could be a possible subject for a more comprehensive validation. The hypothesis was that the test could measure equine cTnI, as there is a good homology between equine cTnI and human cTnI.
The evaluation included a dilution parallelism, an intra-assay precision study and measurement of plasma cTnI healthy horses. In the dilution parallelism and the intra-assay precision study, equine plasma with previously established high cTnI concentration, according to another cTnI assay, was used. In addition, cTnI concentration was measured in plasma, collected from 19 horses, without signs of disease at physical and ECG examinations.
The obtained curve in the dilution parallelism was linear, indicating that the Meritas Troponin I test can be used to measure different concentrations of equine cTnI in plasma. The mean CV% of the test was 6.7% when the concentration of cTnI in plasma was above the detection limit of 12 ng/L. However, the CV% varied extensively when the concentration of cTnI in plasma was < 12 ng/L. All healthy horses, except for one, had a mean cTnI concentration below or close to the detection limit of the test, which is consistent with previous studies. The results indicate that the Meritas Troponin I test may be used to measure equine cTnI, and may have a potential use in equine medicine. However, in order to determine its clinical value in horses, a more comprehensive validation is required.

,

Hjärtspecifikt troponin I (cTnI) anses vara en specifik och en känslig biomarkör för hjärtsjukdom. Aminosyrasekvensen mellan arter är väl konserverad vilket innebär att humana cTnI assays ofta kan användas inom veterinärmedicinen. Huvudsyftet med denna studie var att göra en initial utvärdering av ett human-baserat cTnI-test, Meritas Troponin I test, och undersöka om det skulle kunna mäta ekvint cTnI i plasma. Utvärderingen utfördes för att undersöka om testet skulle kunna bli föremål för en mer omfattande validering. Hypotesen var att ekvint cTnI i plasma kunde mätas med Meritas Troponin I test då homologin är god mellan humant och ekvint cTnI.
I utvärderingen ingick utförande av en spädningsserie, kontroll av testets exakthet samt mätning av plasma cTnI hos friska hästar. I spädningsserien och utvärderingen av testets exakthet användes ekvin plasma, tidigare analyserat med en annan cTnI-assay, med förhöjt cTnI-värde. I denna studie mättes också koncentration av cTnI i plasma hos 19 stycken hästar, som vid klinisk undersökning och EKG inte uppvisade tecken på sjukdom.
I spädningsserien erhölls en rätlinjig spädningskurva vilket indikerar att ekvint cTnI i olika koncentrationer kan mätas med Meritas Troponin I test. Vid plasmakoncentrationer över testets detektionsgräns (12 ng/l) låg CV-värdet på 6,7 % och vid plasmakoncentrationer < 12 ng/l varierade CV-värdet mycket. Alla friska hästar, utom en, hade en medelkoncentration av cTnI i plasma som låg nära eller under detektionsgränsen för testet vilket stämmer överens med tidigare utförda studier. Resultaten från denna studie indikerar att Meritas Troponin I test kan användas för att mäta ekvint cTnI och att testet eventuellt skulle kunna användas kliniskt inom hästmedicinen. Innan detta kan ske krävs dock en mer omfattande validering av denna metod.

Main title:Initial evaluation of the Meritas Troponin I test for measurement of equine cardiac troponin I
Authors:Eriksson, Malin
Supervisor:Nostell, Katarina
Examiner:Häggström, Jens
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:59
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:troponin, cTnl, horse, equine, cardiac disease, cardiovascular disease, cardiac biomarker, colic
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4189
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4189
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:23 Mar 2015 14:29
Metadata Last Modified:23 Mar 2015 14:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics