Home About Browse Search
Svenska


Ros, Linnea, 2014. A retrospective study of bitches with pyometra and mucometra medically treated with aglepristone. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
328kB

Abstract

Pyometra is a common and life threatening disease of intact bitches. The disease is caused by a hormonal influence on the uterus in combination with a bacterial infection. The most common treatment is ovariohysterectomy, but several medical options are available to maintain fertility or avoid surgery and anaesthesia. Drugs that can be used for medical treatment are for example progesterone-receptor antagonists, prostaglandins and dopamine agonist. The present study focused on treatment with the progesterone-receptor antagonistaglepristone in combination with antimicrobial therapy. There are few studies evaluating the long-term outcome after medical treatment with aglepristone, and the outcome and recurrence risk varies.
The aim of this study was to evaluate long-term recovery and fertility after treatment with aglepristone in bitches with pyometra. In this study 30 bitches with pyometra or mucometra that were admitted to and treated at the University Animal Hospital (UDS), Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) during a 9-year-period were included. The UDS data records were studied retrospectively and the outcome followed up by telephone interviews with the owners. The bitches were treated with aglepristone at a dose 10 mg/kg sc with a median of 4 times (12/28 bitches). All but one bitch were also treated with antimicrobial drugs for a mean duration of 22 days and the most frequently used antimicrobial drug was enrofloxacin. Escherichia coli were the most commonly isolated bacteria. None of the bacterial strains cultured were resistant to enrofloxacin, but 9 % were resistant to trimetoprim/sulfa.
The outcome was determined up to 6 years after treatment. The success rate, determined as a clinically healthy status, was 77 % (23/30 bitches), and the recurrence rate was 43 % (10/23 bitches) defined as recurrence of the disease. The mean time until recurrence was 11 months after the end of treatment. After treatment, 71 % (n = 10) of the 14 mated bitches produced puppies, and five of them produced two to four litters. The bitches that did not have a successful treatment were ovariohysterectomized, in all cases but one which was euthanized. In conclusion, medical treatment with aglepristone in combination with antimicrobial therapy was successful in 77% of the bitches studied and the recurrence rate was 43%.

,

Pyometra är en vanlig sjukdom hos intakta tikar. Sjukdomen orsakas av hormonell påverkan på livmodern i kombination med sekundär bakteriell infektion. Den vanligaste behandlingen är ovariohysterektomi, men det finns flera enbart medicinska alternativ som används för att bevara fertiliteten samt undvika kirurgi och narkos. Denna studie har utvärderat behandling med aglepriston, en progesteronreceptor-antagonist. Det långsiktiga resultatet av medicinsk behandling med aglepriston har inte undersökts i Sverige. Behandlingsresultaten varierar mellan studier gjorda i olika länder, vilket kan bero på olika patienturval och antimikrobiellt resistensmönster.
Målet med denna studie var att undersöka det långsiktiga behandlingresultatet och fertiliteten efter aglepristonbehandling av tikar med pyometra i Sverige. I denna studie ingick 30 tikar med pyometra som behandlades med aglepriston på Universitetsdjursjukhuset (UDS), Sveriges lantbruksuniversitet under en nioårsperiod. Hundarnas journaler studerades och behandlingsresultatet följdes upp via telefonintervjuer med djurägarna. Tikarna behandlades i medeltal 4 gånger med aglepriston i dosen 10 mg/kg sc. Alla utom en tik behandlades också med antibiotika under i genomsnitt 22 dagar och det vanligaste använda preparatet var enrofloxacin. Ingen av de 11 bakteriestammar som isolerades var resistent mot enrofloxacin men mot trimetoprim/sulfa var 9 % (n = 1) resistenta. Escherichia coli var den bakterie som isolerades från flest av de provtagna tikarna.
Uppföljning av behandlingsresultatet gjordes som längst 6 år efter avslutad behandling. Behandlingen var framgångsrik (definierat som kliniskt frisk status) hos 77 % (23/30) av tikarna och andelen som fick återfall efter genomgången framgångsrik behandling var 43 % (10/23). Medeltiden innan återfall var 11 månader efter avslutad behandling. Efter genomgången behandling fick 71 % (n = 10) av de 14 tikar som parades valpar, och fem av dessa fick två till fyra valpkullar. De tikar där behandlingen inte var framgångsrik genomgick kirurgisk ovariohysterektomi, utom i ett fall där tiken istället avlivades. Enligt resultaten av denna studie var medicinsk behandling med aglepriston framgångsrik hos de flesta (77 %) behandlade tikar men andelen som fick återfall efter avslutad behandling var relativt hög (43 %).

Main title:A retrospective study of bitches with pyometra and mucometra medically treated with aglepristone
Authors:Ros, Linnea
Supervisor:Hagman, Ragnvi
Examiner:Höglund, Odd
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:37
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:alizin, fertility, reproduction, uterus infection, dogs, treatment, fertilitet, reproduktion, livmoderinflammation, hundar, behandling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4171
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4171
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:06 Mar 2015 15:06
Metadata Last Modified:06 Mar 2015 15:06

Repository Staff Only: item control page