Home About Browse Search
Svenska


Wachtmeister, Nica, 2015. A serological study of Rift Valley Fever virus in two regions in Tanzania. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Rift Valley Fever (RVF) is a disease caused by Rift Valley Fever virus (RVFV), which is an arbovirus. An arbovirus is a virus that is transmitted by an arthropod vector, in this case a mosquito. The virus is a member of the Phlebovirus genus in the family Bunyaviridae. It was first identified in the Rift Valley in Kenya in 1930. The disease is a zoonosis but mainly affects domestic ruminants inducing massive abortions and a high mortality among young animals. RVF has a significant negative socio-economic impact during outbreaks in affected countries. Sheep, horse, cattle, goat, camel, buffalo and human can be infected by the virus, which today is endemic to sub-Saharan Africa and the Arabian peninsula.
RVFV has two transmission cycles: the epidemic cycle and the enzootic cycle. During the enzootic cycle the virus circulates at a low level and there are no notable clinical signs of the disease. The epidemic cycle often reoccurs every 3-15 years and is often associated with periods of heavy rain. In Tanzania the latest outbreak was in 2006- 2007.
This degree project has been performed as a Minor Field Study (MFS) investigating the seroprevalence of RVFV in serum from sheep and goats in three different areas (Mikumi, Ngorongoro and Mahenge) in two different regions of Tanzania: Arusha and Morogoro. The purpose of the study was to evaluate whether RVFV is active during inter-epidemic periods in these areas and to get a better understanding of the epidemiology of the virus. Totally 29 of 354 analysed samples were seropositive, which is an overall seroprevalence of 11.3 % in Mikumi, 1.0 % in Ngorongoro and 11.2 % in Mahenge. The majority of the seropositive sheep and goats from all the three sampling sites were younger than seven years, indicating that RVFV circulates in low levels in the Arusha and Morogoro region during the inter-epidemic period.

,

Rift Valley Fever (RVF) är en sjukdom som orsakas av ett arbovirus som heter Rift Valley Fever virus (RVFV). Ett arbovirus är ett virus som överförs via en vektor, i detta fall en mygga. RVFV är ett Phlebovirus som tillhör familjen Bunyaviridae. Viruset identifierades för första gången i Rift Valley i Kenya 1930. Sjukdomen är en zoonos som främst drabbar domesticerade idisslare där den ger upphov till abortstormar och hög dödlighet hos unga djur. RVF har en påtaglig negativ socio-ekonomisk effekt i de länder som drabbas av utbrott. Får, getter, kor, hästar, kameler, bufflar och människor kan bli infekterade med viruset som idag är endemiskt i Afrika söder om Sahara och den arabiska halvön.
RVFV har två spridningscykler. Den ena är epidemisk och den andra är enzootisk. Under den enzootiska cykeln så cirkulerar viruset i låga nivåer och ger inte upphov till några kliniska symptom. Det epidemiska kretsloppet återkommer var 3-15 år och är ofta associerad med perioder av kraftigt regn. Det senaste utbrottet i Tanzania var år 2006-2007.
Detta examensarbete har genomförts som en Minor Field Study (MFS) för att undersöka seroprevalensen av antikroppar mot RVFV hos får och getter från tre olika områden (Mikumi, Ngorongoro och Mahenge) i två olika regioner i Tanzania. Regionerna heter Morogoro och Arusha. Målet med studien är att undersöka om viruset är aktivt under inter-epidemiska perioder i dessa områden och därmed få en bättre förståelse för virusets epidemiologi. Totalt var 29 av 354 analyserade prover seropositiva, vilket ger en seroprevalens på 11,3 % i Mikumi, 1,0 % i Ngorongoro och 11,2 % i Mahenge. Majoriteten av de seropositiva fåren och getterna från alla tre provtagningsplatserna i den här studien var yngre än 7 år vilket tyder på att RVFV cirkulerar i låga nivåer i Arusha och Morogoro regionen under den inter-epidemiska perioden.

Main title:A serological study of Rift Valley Fever virus in two regions in Tanzania
Authors:Wachtmeister, Nica
Supervisor:Johansson Wensman, Jonas
Examiner:Lindahl, Johanna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:25
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Rift Valley Fever virus, Tanzania, epidemiology, Rift Valley Fever virus, epidemiologi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4141
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:25 Feb 2015 11:38
Metadata Last Modified:25 Feb 2015 11:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics