Home About Browse Search
Svenska


Jonsson, Agnes, 2015. Sjukdomar i vallgräs : uppdatering av Faktablad om växtskydd -Sjukdomar i vallgräs (95 J). First cycle, G1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In Sweden, 2011, ley was grown almost as much as cereals, which means that in terms of area, ley is an important crop. A lay can consist of either grass or grass combined with legumes e.g. clover. Forage grasses can be affected by many differ- ent diseases, some during the winter and some during the growing season. The diseases which do damage during the winter are called snow mold and can make large areas perish. These diseases include pink snow mold, typhula blight and snow scald. Other types of diseases can cause leaf spots or affect the ear. Some of the pathogens that cause disease in grasses can also be dangerous for herbivorous ani- mals for example Claviceps purpurea and Epichloë typhina. Fungi of the genus Neotyphodium are also possible pathogens to herbivorous animals. They live in symbiosis within the plant and are not visible on the outside. To a large extent mainly the quantity of harvest is affected and not the quality. While there are diseases that also affect quality such as Claviceps purpurea and Epichloë typhina, that can harm the animals that eat grass.

,

Målet med detta arbete är att ge underlag för en uppdatering av Faktablad om växt- skydd – Sjukdomar i vallgräs (95 J). I Sverige odlades år 2011 vall, i nästan lika stor utsträckning som spannmål vil- ket innebär att arealmässigt är vallodling en viktig gröda. En vall kan antingen bestå av gräs eller gräs kombinerat med någon vallbaljväxt. Vallgräsen kan drabbas av många olika sjukdomar, vissa drabbar vallen under vintern och andra under växtsä- songen. De sjukdomar som gör skada under vintern kallas för utvintringssvampar och kan göra att stora arealer utvintrar. Till dessa sjukdomar hör snömögel, tråd- klubba (röd och svart) samt gräsröta. Andra typer av sjukdomar kan orsaka blad- fläckar eller påverka axet. Vissa av de patogener som orsakar sjukdomar hos gräsen kan även vara farliga för växtätande djur. De patogenerna är bland annat de som orsakar mjöldryga och kolvsjuka. Därtill är även svampar av släktet Neotyphodium möjliga patogener till växtätande djur. De lever i symbios inuti växten och syns inte på utsida. I stor utsträckning påverkas främst kvantiteten av skörden och inte kvaliteten. Visserligen finns sjukdomar som även påverkar kvaliteten tillexempel mjöldryga och kolvsjuka som kan skada de djur som äter gräset.

Main title:Sjukdomar i vallgräs
Subtitle:uppdatering av Faktablad om växtskydd -Sjukdomar i vallgräs (95 J)
Authors:Jonsson, Agnes
Supervisor:Andersson, Björn
Examiner:Yuen, Jonathan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:forage grasses, plant dieases, pink snow mold, leaf spots, vallgräs, sjukdomar, växtskydd, snömögel, bladfläckar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4143
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4143
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:25 Feb 2015 13:20
Metadata Last Modified:25 Feb 2015 15:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics