Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Mathias, 2015. Hållbar vattenresursplanering : en guide till watermanagement i ett gårds perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
624kB

Abstract

Efter en tid av uteblivit nederbörd kommer såväl underjordiska som ovan jordiska vatten magasin att utgöra begränsningen för växtodlingen på platsen. Mängden vatten av det tillgängligaga vatten som förångas från vattenmagasinen beror främst på atmosfärens krav på vatten s.k. evaporationstryck. När vattnet förångas skapas ett underskott i jorden. När detta underskott närmar sig vissningsgränsen är vattenbristen ett faktum. Hur stor skada växtligheten och det mikrobiella livet i jorden beror på jordmån, växtslag, klimat. I detta arbete kommer det beskrivas hur atmosfären påverkar markfukten. Genom experimentell dataanalys utvärderas ett områdes hydrologiska värde i avseende på odlingspotential. Resultatet kommer att presenteras som stor liten eller ingen risk för fuktdeficit. Modellen kommer från Kina, där den används för att planera kulturåtgärder utifrån atmosfärens påverkan på markfukten. I takt med att klimatet förändras kommer livet på jorden som vi känner det också att förändras. Det är viktigt att vi som förvaltare av vår genesamma jord är med att skapa ett jordbruk som inte försämrar eller förändrar möjligheterna att bedriva produktion av mat för kommande generationer. Detta arbete är tänkt att sprida kunskap om det hydrologiska kretsloppet och möjligheterna att själv göra analyser av hur atmosfärens skiftningar påverkar markfukten på gårdsnivå. Och vilken påverkan som man själv som växtodlare i odlingslandskapet kan göra. Författaren till detta arbete har kommit till slutsats att som odlare bör man göra en generell riskbedömning om det föreligger risk för fuktdeficit och om hur detta påverkar möjligheterna att bedriva ett jordbruk med hållbar utveckling. Arbete ska vara till hjälp som en första guide till ett resurssnålt vattenmanagement där målet inte är att tjäna så mycket som möjligt. Att bruka sin jord på hållbart sätt är en minst lika stor utmaning som att fylla hela ladan med pengar.

,

After a period of missed precipitation the underground water facilities will be dried up. How long time your crop can survives without water is depending on your storage capacity in the ground and on the ground. This essay will guide you how to make a basic water management program that will help you to monitor the water balance on a farm level. By summering precipitation and labelling it with incoming water we will get an idea of the potential evaporation this land has to offer. This idea is then transformed throw an experimental equation to construct a water content account where input is rain and evapotranspiration output. If the balance is positive the risk for drought is low. On the outer hand if the balance is low the soil or risk for water deficit. The model comes from China, where it is used to the cultural action due to the atmospheric effects on soil moisture. The climate is changing life on earth as we know it also changing. This work is meant to spread awareness of the hydrological cycle and how the change affects the soil moisture at the farm level.
In Sweden there are currently no systematic measurements of soil moisture and without knowledge of the substrate, the result is all too vague.
The conclusion is that the best way to run a water management program is by doing a general assessment of how the atmosphere will affects the terms for soilwater and it’s availability at the farm level. Especially if the substrate is poor and the content of biological material are low.

Main title:Hållbar vattenresursplanering
Subtitle:en guide till watermanagement i ett gårds perspektiv
Authors:Nilsson, Mathias
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:transpiration, evaporation, evatranspiration, ecohydrologi, markvattenbalansen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4139
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4139
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Water resources and management
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: trädgårdsvetenskap
Deposited On:24 Feb 2015 12:47
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics