Home About Browse Search
Svenska


Toft, Linnéa, 2015. Odling av söta körsbär, Prunus avium L, i tunnel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
341kB

Abstract

Söta körsbär, Prunus avium L, hör till familjen Rosaceae. Söta körsbär växer vilt i stora delar av Europa och odlas i stora delar av världen som förädlade sorter. Odling av söta körsbär i tunnel är ett odlingssystem där svagväxande grundstammar spelar en betydande roll för att få hanterbara träd i lämplig storlek, samt att få plats med fler träd på en begränsad yta. Detta arbete är en litteraturstudie som handlar om hur man åtgärdar problem som kan uppstå i en odling av söta körsbär, och tanken är att detta material ska kunna fungera som underlag för rådgivning. Det finns flera problem med att odla söta körsbär, ett av de mest omfattande är att frukten spricker i vid kontakt med vatten, så att skydda frukten från regn är väldigt viktigt. Det kan man göra genom att täcka sin odling med tunnlar. Det finns andra metoder för att hantera detta problem, bl. a att spruta frukten med kalcium. Växtskyddet är en annan del som innefattar svårigheter, exempelvis körsbärsflugan vars larver äter frukten och gör den omöjlig att sälja. Forskning pågår kring körsbärsflugan, då det är en omfattande skadegörare, där man tittar på både mekanisk och biologisk bekämpning.

,

Sweet cherry, Prunus avium L, belongs to the family Rosaceae. Sweet cherry grows wild in many parts of Europe and is cultivated in many parts of the world as bred varites. Cultivation of sweet cherries in high tunnel is a culture where moderate vigor rootstocks play a significant role in getting manageable trees in a limited area. This essay is a review of literature which is about how to resolve problems that may arise in a culture of sweet cherry, and the idea is that this material should serve as a basis for advice. There are several problems with growing sett cherries; one of the most extensive is fruit cracking in contact with water so protecting the fruit from rain is very important. This can be done by covering the cultivation with high tunnels. There are other methods to deal with this problem, among others. One is spraying the fruit with calcium. Plant protection is another part of growing sweet cherries which includes problems as the cherry fruit fly whose larvae eat the fruit and making it impossible to sell. Research is ongoing about the cherry fruit fly as it is a major pest, which looks at both mechanical and biological control.

Main title:Odling av söta körsbär, Prunus avium L, i tunnel
Authors:Toft, Linnéa
Supervisor:Svensson, Birgitta
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Prunus avium, söta körsbär, körsbärsflugan, tunnel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4138
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4138
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant genetics and breeding
Plant ecology
Technology
Language:Swedish
Additional Information:Ämne: trädgårdsvetenskap
Deposited On:24 Feb 2015 12:36
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:28

Repository Staff Only: item control page