Home About Browse Search
Svenska


Bergman, Torun, 2014. Markanvändning och ekosystemtjänster i en gradient från borealt till alpint landskap – Vilhelmina Model Forest. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Begreppet ekosystemtjänster kan användas för att tydliggöra värdet av landskapets funktioner och därmed underlätta kommunikation mellan markanvändare då olika intressen konkurrerar. Emellertid finns det få studier som inkluderar en kvantitativ eller kvalitativ värdering av ekosystemtjänster på landskapsnivå. I detta arbete har markanvändning och ekosystemtjänster studerats i ett landskapsperspektiv, med Vilhelmina Model Forest (VMF) som studieområde. Den övergripande frågan i VMF är hur rennäring kan kombineras med andra markanvändningsintressen, huvudsakligen skogsbruk. Syftet med studien var att göra en kvantitativ värdering av markanvändningsintressen och ekosystemtjänster. De data som har använts är en kartering av markanvändning i 500x500 m-celler. Med Generalized Additive Model (GAM) modellerades hur sannolikheten att hitta ekosystemtjänster påverkas av ett antal geografiska parametrar. Ripley’s K-funktion användes för att analysera det rumsliga mönstret av celler med 5 – 6 markanvändningsintressen (hotspots). Resultatet visar att hotspots för markanvändningsintressen utgjorde en liten del av cellerna (1,8 %) och att dessa celler fanns aggregerade i landskapet. Motsvarande hotspots för ekosystemtjänster täckte däremot en stor del av landskapet (82 %). Korrelationen mellan antalet markanvändningsintressen och antalet ekosystemtjänster i en cell var svagt positiv. Sannolikheten att hitta de flesta ekosystemtjänster var generellt stor i hela studieområdet, men hos majoriteten av ekosystemtjänsterna minskade sannolikheten i fjälltrakterna. De marktyper med störst effekt på sannolikheten att hitta ekosystemtjänster var morän, torv och vatten. Potentialen i den här metoden att studera och utvärdera markanvändning och ekosystemtjänster på landskapsnivå är stor, men den behöver utvecklas och kompletteras för att resultaten ska vara tillämpbara vid landskapsplanering och beslutsfattande gällande landskapets användning.

,

The ecosystem service approach has the potential to facilitate the communication between land users when different interests are in conflict, through emphasizing the different values of the landscape. However, few studies have included a quantitative or qualitative assessment of ecosystem services at the landscape level. This thesis focuses on land use and ecosystem services in a landscape perspective, using the Vilhelmina Model Forest (VMF) as study area. The overarching landscape planning issue in the VMF is how to combine reindeer husbandry with other land-use interests, mainly forestry. The aim of the study was to make a quantitative evaluation of land-use interests and ecosystem services. The data used is compiled from a land use mapping using 500x500 m grid cells. Generalized Additive Model (GAM) was used for modelling the impact of geographical parameters on the probability to find ecosystem services. The spatial pattern of grid cells with 5 – 6 land-use interests (hotspots) was analysed using Ripley´s K function. The result shows that hotspots for land-use interests constituted a minor part of the grid cells (1.8 %) and that these cells were aggregated in the landscape. Hotspots for ecosystem services, on the other hand, covered the major part of the landscape (82 %). The number of land-use interests and ecosystem services in a cell showed a weak positive correlation. The probality to find ecosystem services was generally high, but for the majority of the ecosystem services, the probability decreased in the alpine areas. Till, peat and water were the land cover types with the largest impact on the probability to find ecosystem services. This method has a great potential for studies of land use and ecosystem services. However, there is a need to develop and complement the model before it will be applicable in landscape planning and decision making.

Main title:Markanvändning och ekosystemtjänster i en gradient från borealt till alpint landskap – Vilhelmina Model Forest
Authors:Bergman, Torun
Supervisor:Hedenås, Henrik and Svensson, Johan
Examiner:Jäderlund, Anders
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:25
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:ekosystemtjänster, Generalized Additive Model, markanvändning, Model Forest, landskapsplanering, Ripley's K-funktion, land use, landscape planning, Ripley's K-function, ecosystem services
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4133
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4133
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:23 Feb 2015 08:35
Metadata Last Modified:23 Feb 2015 08:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics