Home About Browse Search
Svenska


Persson Sjödin, Emma, 2015. Kompensatoriska hältmekanismer hos kliniskt halta hästar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta examensarbete är en pilotstudie vars syfte var att med hjälp av det objektiva mätsystemet Lameness Locator studera om kompensatoriska hältmekanismer förekommer hos kliniskt halta hästar. Tidigare studier har visat att en inducerad hälta på ett av hästens ben kan resultera i asymmetriska rörelsemönster, så kallad kompensatorisk hälta, även på andra ben. Dessa kompensatoriska hältor är ej smärtutlösta utan försvinner när man reverserar den ursprungliga hältan. I litteraturen beskrivs att en hälta på ett bakben kan ge upphov till en kompensatorisk ipsilateral frambenshälta. Vid hälta på ett framben kan både en ipsilateral och en kontralateral bakbenshälta uppkomma.
Totalt ingick 35 hästar i studien varav samtliga var under hältutredning på Universitetssjukhuset vid SLU. Mätvärdena för 11 av hästarna utvärderades och resultatet är att 6 av hästarna uppvisade kompensatoriska hältmekanismer liknande dem som observerats i tidigare studier avseende inducerad hälta. 2 hästar uppvisar något som liknar kompensatoriska hältor men som ej stämmer överens med de mönster för kompensatoriska hältor som man tidigare sett. De tre återstående hästarna uppvisar ingen kompensatorisk hälta. Utvärderingen av en stor andel av hästarnas mätvärden försvårades av att de till synes var initialhalta på mer än ett ben.
Resultatet av den här studien visar att det finns kompensatoriska hältmekanismer hos kliniskt halta hästar. Det krävs dock ett betydligt större underlag för att kunna konstatera i vilken utsträckning det förhåller sig så. Mer data krävs också för att kunna dra några slutsatser angående egenskaperna hos dessa kompensatoriska hältmekanismer.

,

This master’s thesis is a pilot study, the aim of which was to study whether compensatory movements resembling lameness are present in clinically lame horses. During the study the objective Lameness Locator system was used. Previous studies have shown that induced lameness in one leg of a horse can cause compensatory movements, which can mimic true lameness, in another limb. These compensatory movements are not pain related and disappear when the induced lameness is reversed. Hindlimb lameness has been described to cause compensatory movements that mimic lameness in the ipsilateral forelimb while forelimb lameness causes corresponding movements in the ipsilateral and/or contralateral hindlimb.
A total of 35 horses, presented for lameness evaluation at the University Animal Hospital at the Swedish University of Agricultural Sciences, were included in the present study. The data of 11 out of the 35 horses was selected for further evaluation. This evaluation showed that 6 out of the 8 horses exhibited compensatory movements that resembled those observed in the previous studies. In two of the horses the localization of the compensatory movements was not consistent with that of these previous studies. The three remaining horses showed no compensatory movements. A large proportion of the horses seemed, initially, to be lame on more than one leg, which made the evaluation of the corresponding data much more complicated.
The results of this study show that compensatory movements resembling lameness are present in clinically lame horses. However, in order to determine to what extent, a much larger study population is required. A larger study population could also make it possible to draw conclusions about the properties of the compensatory movements.

Main title:Kompensatoriska hältmekanismer hos kliniskt halta hästar
Authors:Persson Sjödin, Emma
Supervisor:Holm Forsström, Karin
Examiner:Haubro Andersen, Pia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:49
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:kompensatorisk hälta, kompensatoriska hältmekanismer, hälta, lameness locator, hästar, compensatory movements, lameness, lameness locator, horses
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4131
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4131
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 Feb 2015 15:06
Metadata Last Modified:20 Feb 2015 15:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics