Home About Browse Search
Svenska


Lindahl, Emma and Widén, Joakim, 2015. Collaboration to address a wicked problem : the case of certified palm oil. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Corporations meet complex challenges as they operate on a global market. Global multidimensional problems are referred to wicked problems and which cannot be solved only
managed. In this case, of certified palm oil, palm oil production can be seen as a wicked problem due to deforestation of rainforest, land grabbing and social conflicts. There are also conflicts regarding the value and interest of palm oil.
This thesis investigates the Swedish transformation for certified palm oil and how actors in the Swedish food market address this transformation to have certified palm oil in their production. The aim of this thesis is to explain enabling factors to address the governance gap
of ethical sourcing in the food industry. A qualitative case study is conducted on important actors that are involved in this transformation. Interviews from each organization were analyzed in comparison with existing literature in the area of corporate social responsibility
and collaboration theory.
Corporations have great impact on the natural environment, a matter of responsibility has shed light on a gap in governance. Corporations have to regulate their own business but smaller national food producers and retailers are not capable to address ethical sourcing of palm oil by themselves. Collaborative initiatives within the industry and even outside the industry involving external stakeholders i.e. Non-Governmental Organizations (NGO) has
brought new hopes on resolutions for palm oil production.
Findings in this thesis are that collaboration within the industry is of high importance to the transformation of the industry. However industrial collaboration is not a solution, only a part of a resolution. External influence and a from other stakeholders such as NGOs and trade
associations are needed when trying to resolve wicked problems. These kinds of collaboration take place in multi-stakeholder networks or initiatives are to prefer to fully understand and be a part of a resolution to wicked problems. Contrary to existing literature it is found that
collaborative forms occur in different settings, industrial collaboration or with external stakeholders such as multi-stakeholder collaboration. Often these settings take place in a dialogue between all actors. Finding in this thesis is that both industrial collaboration and multi-stakeholder collaboration if of high importance to address governance gap in ethical sourcing.

,

Företag som verkar på en global marknad möter komplexa utmaningar och problem. Dessa komplexa flerdimensionella problem definieras som ‘wicked problems’. Fattigdom, terrorism och miljöförstöring är exempel på wicked problems. Denna uppsats undersöker ett speciellt
wicked problem; palmoljeproduktionen, ett allvarligt problem på grund av regnskogsskövling, olaglig beslagtagning av mark och svåra sociala konflikter. Företag har en stor inverkan på miljön som de verkar i vilket medför en diskussion om vem som bär ansvar för företagens
agerande. Här belyses ofta en lucka i lagstiftningen när det gäller företagens miljöpåverkan.
Företag måste idag reglera sin egen verksamhet inom sociala och miljömässiga aspekter gällande palmolja. Dock har inte mindre livsmedelsproducenter och återförsäljare resurser
nog att genomföra detta. Samarbetsinitiativ inom branschen och även utanför branschen som involverar externa intressenter, det vill säga icke vinstdrivande organisationer, har medfört nya förhoppningar om dellösningar för den komplexa produktionen av palmolja.
Uppsatsen belyser en fallstudie om hur betydande aktörer på den svenska livsmedelsmarknaden arbetar för en omvandling till certifierad palmolja i sin produktion.
Syftet med uppsatsen är att förklara möjliggörandefaktorer för arbete med ursprungskontroll gällande socialt ansvarstagande inom livsmedelsindustrin. En kvalitativ fallstudie med intervjuer är genomförd med aktörer på den svenska livsmedelsmarknaden. Intervjuerna analyserades i relation med befintlig litteratur kring socialt ansvarstagande och företagssamarbeten.
Slutsatserna av denna uppsats är att samarbete mellan olika livsmedelsföretag är av stor vikt för att förändra marknaden. Dock är företagssamarbeten inte den enda lösningen. Samarbete med andra aktörer utanför livsmedelsbranschen är avgörande. Dessa aktörer kan vara icke vinstdrivande eller ideella organisationer. Samarbeten mellan dessa parter kan benämnas som ett flerpartssamarbete och viktiga för att slutligen kunna nå en lösning på komplexa problem.
Befintlig litteratur inom samarbeten mellan företag och andra organisationer skiljer inte på dessa typer av samarbetsformer. Dock visar fallstudien om certifierad palmolja att samarbeten skiljer sig åt. Samarbeten kan ske inom branschen, men också med externa aktörer utanför
branschen. Båda dessa typer av samarbeten är av betydelse när det gäller att arbeta med socialt ansvarstagande på en global marknad. Ofta är dessa samarbeten utformade som en
dialog mellan inblandade aktörer. Företagssamarbeten och flerpartsamarbete är av stor vikt för den svenska marknaden gällande reglering och ursprungskontroll av produkter.

Main title:Collaboration to address a wicked problem
Subtitle:the case of certified palm oil
Authors:Lindahl, Emma and Widén, Joakim
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:909
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM005 Environmental Economics and Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Collaboration, corporate social responsibility, dialogue, industrial collaboration, multi-stakeholder collaboration, palm oil, wicked problem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4129
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4129
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:20 Feb 2015 13:30
Metadata Last Modified:20 Feb 2015 13:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics