Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Elin, 2015. Effekter av kastration på kortisol- och serotoninnivåer hos hund : samband mellan hormoner och beteende. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
312kB

Abstract

Hur hundars beteende påverkas av kastration är till stor del oklart men antalet kastrerade hundar ökar i Sverige och en vanlig anledning till kastration är beteendeproblem som ägaren hoppas ska minska hos hunden. Att undersöka om koncentrationer av hormoner med beteendekoppling förändras efter kastration och om detta korrelerar till förändringar i
beteende skulle kunna bidra till mer kunskap om hur hundar påverkas av kastration.

I det här examensarbetet studerades sju tikar och tre hanhundar före och upp till fyra veckor efter kastration genom att analysera urinprov avseende koncentrationer av hormonerna kortisol och serotonin samt genom beteendeenkäter till hundarnas ägare. Kortisol är ett viktigt stresshormon och serotoninsystemet är i hög utsträckning inblandat i det psykiska välbefinnandet. Dessutom analyserades kreatinin som används som en markör på hur koncentrerad urinen i provet är. I arbetet redovisas därför kvoterna mellan hormon- och kreatininkoncentrationer.
Tikarna hade signifikant lägre kortisolnivåer efter kastrationen än före. Bland tikarna syntes även tendenser till höjda serotoninnivåer. Hanhundarna var få till antalet och hos dem kunde inga skillnader i hormonnivåer påvisas. Det gick inte att se några tydliga beteendeförändringar men tikarna visade tendenser till ökat närhetssökande gentemot
människor, ökad lekfullhet och ökad aktivitetsnivå.

För att kunna dra säkra slutsatser om hur hundars hormonnivåer påverkas av kastration och om det finns samband med eventuella förändringar i beteende behövs fler studier med ett större antal hundar och mer utförliga beteendestudier. Det vore också intressant att studera
hormonnivåer och beteende hos hundarna under en längre period efter kastration.

,

How behavior in dogs is affected by castration is unclear but there are increasing numbers of castrated dogs in Sweden and a common reason for castration is the owner hoping for behavioral problems to decrease. To study if the concentrations of behaviorally associated hormones are changing after castration and if the changes correlates with alteration in behavior may contribute to more knowledge about how castration affect dogs.

In this study, seven bitches and three male dogs were studied before and until four weeks after castration by analyzing cortisol and serotonin levels in urinary samples and through behavioral questionnaires to the dog owners. Cortisol is an important stress hormone and the
serotonin system is largely involved in mental well-being. Creatinine was also analyzed in purpose of calculating hormone levels as hormone and creatinine concentration ratios, to minimize urinary density affecting the hormone levels.

The females had significantly lower cortisol levels after castration than before. Among the bitches, the serotonin levels tended to increase after castration. The male dogs were few in number and no obvious changes in hormone levels were shown. It was not possible to see any clear behavioral changes but the bitches showed tendencies to be more active, more playful and more willing to be close to their owners.

In order to draw reliable conclusions about effects of castration on hormone levels in dogs and if there is connection with any changes in behavior, more studies with larger numbers of dogs and more detailed behavioral studies are needed. It would also be interesting to study hormone levels and behavior during a longer period of time after castration.

Main title:Effekter av kastration på kortisol- och serotoninnivåer hos hund
Subtitle:samband mellan hormoner och beteende
Authors:Larsson, Elin
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Persson, Elisabeth
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:kastration, hundar, beteende, hormoner, kortisol, seratonin, castration, dogs, behavior, hormones, cortisol
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4117
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4117
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2015 16:12
Metadata Last Modified:17 Feb 2015 16:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics