Home About Browse Search
Svenska


Ahrenbring, Camilla, 2015. Rörelseasymmetrier hos ridhästar i trav på rakt och böjt spår. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
752kB

Abstract

Hälta hos hästar är ett vanligt förekommande problem. Hälta orsakas vanligtvis av inflammatoriska, smärtutlösande tillstånd i rörelseapparaten men kan även ha andra orsaker såsom mekaniska hinder. Rörelseasymmetrier i trav på rakt spår har påvisats hos hästar som av sina ägare uppfattas som friska och fullt fungerande i träning och tävling. Dessutom förekommer systematiska rörelseasymmetrier på volt, och många hältor förstärks på volt. Huruvida rörelseasymmetrierna hos av djurägarna förmodat ohalta hästar beror på smärta och inflammation eller är en biologisk normalvariation är ännu inte känt. Denna studie syftar till att ytterligare kartlägga rörelsemönstret på rakt spår och volt hos svenska ridhästar, samt studera om eventuella rörelseasymmetrier påverkas av behandling med NSAID-substansen meloxicam.
Det objektiva rörelseanalyssystemet Lameness Locator användes för att studera hästars rörelsemönster i trav. Låggradigt asymmetriska hästar fick behandling med meloxicam och placebo i en cross over-studie. Femton hästar ingick i de statistiska analyserna för rakt spår och voltmätningar.
Asymmetrin på rakt spår korrelerade väl med summan av asymmetrierna på volt. Det var vanligast att hästarna var asymmetriska på innerbenet på volt. Frambensasymmetrierna på volt blev signifikant större vid behandling med meloxicam, ett oväntat resultat. Ingen statistiskt signifikant skillnad efter behandling sågs för bakbenen. Det studerade materialet är litet och slutsatser bör dras med försiktighet. Det tycks som att rörelseasymmetrier är vanligt förekommande hos svenska ridhästar och att de är variabla, både inom populationen och över tid hos den enskilda hästen. Låggradiga asymmetrier tycks kunna förekomma hos hästar som tävlas och tränas, både med och utan inflammatorisk smärta involverad. I de fall där asymmetrin inte minskar med NSAID-behandling kan rörelseasymmetrin antingen ha biomekaniska orsaker och vara orelaterad till smärta, men det finns sannolikt också ytterligare smärtmekanismer förutom inflammatoriska vilka kan bidra till ett förändrat rörelsemönster vid patologiska tillstånd i rörelseapparaten.

,

Lameness is a common problem in horses. It is often caused by inflammatory and pain-related orthopedic conditions, but other causes of lameness also exist as for example mechanical deficits. Movement asymmetries in trot on a straight line have been noticed in horses that are considered sound by their owners. Systematic changes in movement pattern has also been shown during lungeing. It is not known whether movement asymmetries in horses considered sound by their owners are related to inflammation and pain, or are a normal variation. The aim of this study was to investigate the motion patterns of hypothetically sound horses in a straight line and during lunging, and also to see if any detected movement asymmetries changed in response to treatment with the NSAID meloxicam.
The objective motion analysis system Lameness Locator was used to evaluate horses movements in trot. Horses with low grade movement asymmetries received treatment with meloxicam and placebo in a cross over study. Fifteen horses were included in the statistical analysis.
The asymmetry seen on a straight line was well correlated with the sum of the asymmetries during lungeing on both reins. Horses most frequently became asymmetric on the inner limb during lungeing. The forelimb-asymmetries became significantly greater after treatment with meloxicam, which was an unexpected result. No significant changes after meloxicam-treatment were detected for the hind limb-asymmetrical horses. The study is small and conclusions should be made with caution. It seems that movement asymmetries are common among Swedish riding horses and that movement asymmetries vary greatly, both among horses and over time. Small asymmetries both with and without a component of inflammatory pain seem to exist among riding horses. Potential explanations for the lack of improvement after treatment with meloxicam are that the movement asymmetries might have been unrelated to pain, or that other causes of pain existed (neuropathic pain) as has been shown for some pathologies in the locomotor apparatus.

Main title:Rörelseasymmetrier hos ridhästar i trav på rakt och böjt spår
Authors:Ahrenbring, Camilla
Supervisor:Rhodin, Marie
Examiner:Haubro Andersen, Pia
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:24
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:rörelseasymmetrier, hälta, rakt spår, longering, NSAID, meloxicam, Lameness Locator, movement asymmetries, lameness, straight line, lungeing, meloxicam
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4125
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:20 Feb 2015 10:16
Metadata Last Modified:20 Feb 2015 10:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics