Home About Browse Search
Svenska


Johnzon, Angelica, 2015. Sårläkning hos häst med hjälp av bioaktiva kompresser. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Traumatiska sårskador är vanligt förekommande hos hästar och kunskapen om sårläkningens mekanismer har blivit mycket större under de senaste 15 åren. Vad gäller bandagematerial så säljs det nuförtiden många olika bioaktiva kompresser som syftar till att underlätta läkningsförloppet men tyvärr finns inte mycket forskning avseende hur väl dessa kompresser fungerar på sårskador på hästars extremiteter. I denna studie jämfördes fyra stycken bioaktiva kompresser: kalciumalginat, manukahonung, polyhexametylen biguandin (PHMB) och Sorbact. Totalt behandlades 15 traumatiskt uppkomna sår i fältmiljö. Samarbetande distriktsveterinärer inledde behandlingen av sårskadan med en bioaktiv kompress enligt ett randomiserat protokoll. Därefter var författaren med vid varje bandagebyte/sårtvätt och dokumenterade sårläkningen. Hästarna behandlades med en utlottad bioaktiv kompress under inflammationsfasen och därefter användes endast en skumkompress för att täcka sårytan och skapa en fuktig miljö. Såren fotograferades och bedömdes makroskopiskt tills sårytan var täckt av epitel. Inga hästar behandlades med antibiotika och endast två hästar behandlades med NSAID. I vår studie bildade honungsbehandlade sår svallkött i större utsträckning än övriga kompressgrupper, detta skulle delvis kunna förklaras med honungens stimulerande effekt på bildandet av granulationsvävnad. Honungsbehandlade sår uppvisade en större initial ökning av sårarean än övriga grupper. Det fanns dock stora individuella skillnader inom grupperna och på grund av det heterogena studiematerialet ska resultaten tolkas med stor försiktighet. De viktigaste faktorerna för läkningen av okomplicerade sårskador bedömdes vara noggrann rengöring samt en fuktig miljö, snarare än vilken kompress som användes. Vi kunde med våra resultat visa att okomplicerade sårskador läker bra endast med noggrann sårvård. Det finns ingen anledning till att använda antibiotika till okomplicerade sårskador på häst.

,

Traumatic wounds are common in equine practice and we have during the last 15 years gained much knowledge about the mechanisms involved in wound healing. Many different bioactive wound dressings is available on the market but there isn´t much research done regarding how well they function on wounds on horses extremities. Our study included 15 traumatic wounds, treated in the field. The first wound treatment was done by field practitioners who followed our instructions and subsequently treated with a bioactive dressing according to a randomized protocol. Four different bioactive compresses where compared: calcium alginate, manuka honey, polyhexamethylene biguanide and Sorbact. The bioactive dressings were used together with a foam compress during the inflammatory phase. Thereafter, only a foam compress was used to cover the wound and create a moist wound healing. The wounds were macroscopically evaluated and photographed at every bandage change until the surface was covered with epithelium. None of the horses were treated with antibiotics and only two were treated with NSAID. In our study wounds treated with honey produced more proud flesh than the other compresses. This could be due to the honeys stimulating effect on the production of granulation tissue. Wound treated with honey had a greater wound retraction than other groups. Due to the big individual differences within the groups and the heterogeneous material included the results should be interpreted with caution. The most important factors for healing of uncomplicated wounds were likely to be thorough cleaning and a moist environment and not the compress used. We could show uncomplicated wounds heals satisfactory with proper wound care and therefore doesn´t need antibiotics in the extent that is used today.

Main title:Sårläkning hos häst med hjälp av bioaktiva kompresser
Authors:Johnzon, Angelica
Supervisor:Wattle, Ove
Examiner:Forsström Holm, Karin
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:10
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:häst, sårläkning, bioaktiva kompresser, alginat, manukahonung, medicinsk honung, polyhexanid, PHMB, Sorbact, equine, wound healing, bioactive wound dressings, alginate, manuka honey, antibacterial honey, polyhexanide
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4116
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4116
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Feb 2015 15:44
Metadata Last Modified:17 Feb 2015 15:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics