Home About Browse Search
Svenska


Herbe, Ida, 2015. Epidemiology of viruses in the livestock in Tanzania : a minor field study with focus on Peste des Petits Ruminants virus. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Peste des Petits Ruminants (PPR) is a disease of major socioeconomic impact. It is an acute and highly contagious viral disease of small ruminants caused by the agent Peste des Petits Ruminants Virus (PPRV), a Morbillivirus closely related to Rinderpest virus (RPV) which was declared eradicated from the world in 2011. PPR has a high morbidity and mortality rate and is characterised by high fever, nasal and ocular discharge, pneumonia, necrosis and ulceration of the mucous membranes and inflammation of the gastrointestinal tract causing severe diarrhoea. The role of wildlife in the epidemiology of the disease is still unclear. The disease is currently affecting sheep and goat in 70 countries worldwide and this year (2014) FAO has announced a program to eradicate the virus by 2030.
In Tanzania, the disease was first reported in 2008 and has since then spread to different parts of the country. Tanzania is currently the southern border of the disease in the world but the risk of spread even further south is considered to be high.
This Minor Field Study is a part of a bigger three-year project with focus on evaluating the role of wildlife in the PPR epidemiology. I have investigated the presence of PPRV-antibodies in sheep and goat in two different regions of Tanzania where the domestic animals intermingle with the wildlife. A total number of 476 animals were sampled and analysed and the overall seroprevalence of PPRV was 43.2% in sheep and 49.0% in goats. The results indicate the presence and activity of the virus in both vaccinated and non-vaccinated areas of the country.

,

Peste des Petits Ruminants (PPR) är en sjukdom med stor socioekonomisk påverkan. Det är en akut och mycket smittsam virussjukdom som drabbar små idisslare. Sjukdomen orsakas av Peste des Petits Ruminantsvirus (PPRV), ett Morbillivirus nära besläktat med boskapspestviruset som förklarades utrotat från jordens yta år 2011. PPR har hög morbiditet och mortalitet och karaktäriseras av hög feber, nos- och tårflöde, lunginflammation, nekroser och ulcerationer av slemhinnor samt kraftig diarré orsakad av en inflammerad mag- och tarmslemhinna. I dagsläget härjar sjukdomen bland får och getter i 70 länder världen över. FAO presenterade i år ett program för hur viruset ska lyckas utrotas till år 2030.
I Tanzania påvisades sjukdomen första gången år 2008 men har sedan dess spritt sig till olika delar av landet. Tanzania är i dagsläget sjukdomens mest södra utbredningsområde i världen men det finns en överhängande risk att sjukdomen i framtiden kan komma att sprida sig till länder söder om Tanzania.
Denna studie är en del av ett treårigt projekt vars fokus ligger på att undersöka de vilda djurens roll i sjukdomens smittspridning. Jag har undersökt närvaron av PPRV-antikroppar hos får och getter i två olika regioner av Tanzania där de tama djuren har kontakt med de vilda. Totalt togs och analyserades 467 prover och den totala seroprevalensen hos får var 43,2 %, och 49,0 % hos getter. Resultaten talar för att viruset är närvarande och aktivt i både vaccinerade och ovaccinerade områden av Tanzania.

Main title:Epidemiology of viruses in the livestock in Tanzania
Subtitle:a minor field study with focus on Peste des Petits Ruminants virus
Authors:Herbe, Ida
Supervisor:Wensman, Jonas
Examiner:Alenius, Stefan
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:27
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Peste des Petits Ruminants virus, seroprevalence, Tanzania, sheep, goats
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4113
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4113
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:17 Feb 2015 14:48
Metadata Last Modified:17 Feb 2015 14:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics