Home About Browse Search
Svenska


Nohrborg, Sandra, 2015. Reproduktionsstörande ftalater i hundleksaker på den svenska marknaden. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Ftalater är benämningen på en grupp kemikalier som används som mjukgörare i olika material. Ett av de vanligaste användningsområdena är som mjukgörare i polyvinylplast (PVC) vilket är ett material som används till många produkter, till exempel leksaker. Ftalater klassas som ”externa mjukgörare” vilket innebär att de har en tendens att läcka från produkter i vilka de ingår. Människor och djur kan sedan ta upp ftalater peroralt, via inhalation, transkutant eller exponeras in utero. Ett flertal ftalater har visat sig vara hormonstörande och orsaka reproduktionstoxiska effekter varför en lagstiftning har införts på EU-nivå för att begränsa användningen av vissa ftalater i leksaker till barn och barnavårdsartiklar. När det gäller leksaker till sällskapsdjur finns dock ingen sådan lagstiftning. De reproduktionstoxiska effekter som setts hos djur som gnagare och kanin är bland annat kryptorkidism, testikelneoplasi, små och atrofierade testiklar och bitestiklar samt små accessoriska könskörtlar. Även försämrad spermakvalitet och nedsatt fertilitet har observerats. De toxiska effekterna tros uppkomma till följd av en antiandrogen effekt hos ftalater och det verkar som att foster och unga djur är mest känsliga. När det gäller hund har endast ett fåtal studier gjorts avseende ftalaters toxicitet men det finns studier som indikerar att det är troligt att även hundar kan drabbas. Detta i kombination med att kryptorkidism och testikelneoplasi är två tillstånd som förekommer hos hund gör att det är relevant att utreda hur exponeringen för ftalater ser ut hos detta djurslag. Därför utfördes en pilotstudie i syfte att undersöka halterna av ett antal olika ftalater i hundleksaker på den svenska marknaden. Tio leksaker av olika material valdes ut för analys och resultatet visade att två av leksakerna innehöll ftalathalter som översteg de gränsvärden som finns uppsatta när det gäller barnleksaker. För att utreda hur stor risk det är för hundar att använda leksaker med dessa halter av ftalater behövs fler studier avseende toxicitet och total exponering på detta djurslag. Ur försiktighetssynpunkt blir slutsatsen ändå, baserat på att det inte går att utesluta en effekt, att rekommendationer kan ges om att i möjligaste mån välja leksaker av andra material än PVC, speciellt till dräktiga tikar och valpar, samt att barn inte bör leka med hundleksaker.

,

Phthalates are a group of chemicals used as plasticizers in different materials. One of the most common areas of use is as plasticizers for polyvinyl chloride (PVC) which is used in many products, for example toys. Phthalates are classified as ”external plasticizers” which means that they have a tendency to leach into the environment. The phthalates then enter the body perorally, through inhalation, transcutaneously or through the placenta in utero. Several phthalates have been shown to be endocrine disruptors and to have toxic effects on the reproductive system. Therefore, legislation has been adopted by the European Union to limit the use of certain phthalates in children’s articles and toys. Such legislation does not exist regarding toys made for companion animals. Some of the effects on the male reproductive system in animals such as rodents and rabbits are cryptorchidism, testicular neoplasia, small and atrophied testicles and epididymides and small accessory glands. Also, reduced sperm quality and fertility has been observed. These effects are induced by the anti-androgenic action of the phthalates and it seems that fetuses and young animals are most sensitive. There are only a few studies conducted on dogs regarding the toxicity of phthalates, but the existing studies indicate that dogs are susceptible to the anti-androgenic effects as well. This, in combination with the fact that both cryptorchidism and testicular neoplasia occur in dogs, makes it relevant to study the exposure of phthalates to dogs. A pilot study has therefore been conducted with the purpose to investigate the concentrations of different phthalates in dog toys on the Swedish market. Ten toys of different materials where chosen for analysis and the results showed that two of them contained phthalate
concentrations greater than the limit values for children’s articles and toys that has been imposed by the European Union. In order to evaluate the health risks related to the use of dog toys that contains phthalates, more studies are needed regarding toxicity and total exposure to phthalates in this species. However, as dogs seem to be susceptible and elevated concentrations of phthalates were found in dog toys in this study, it is relevant to recommend dog owners to choose dog toys made of other materials than PVC, especially for pregnant bitches and puppies. In addition, dog toys should not be used as toys for children.

Main title:Reproduktionsstörande ftalater i hundleksaker på den svenska marknaden
Authors:Nohrborg, Sandra
Supervisor:Persson, Sara
Examiner:Axnér, Eva
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:15
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:ftalater, hundleksaker, reproduktionstoxicitet, reproduktion, antiandrogena substanser, endokrinstörande ämnen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4102
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4102
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2015 16:21
Metadata Last Modified:10 Feb 2015 16:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics