Home About Browse Search
Svenska


Gustav, Axelsson, 2015. Bevattningseffektivitet i plantskoleproduktion : en begreppsdefinition och en jämförelse av bevattningssystem för buskproduktion i container. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Vid containerodling av buskar, i plantskola, är bevattning essentiellt för produktionen. Det finns flera olika typer av bevattningssystem, två vanliga system är droppbevattning och rampbevattning. En plantskola som står inför att utöka sin produktion måste välja vilket bevattningssystem som är lämpligt baserat på plantskolans förutsättningar. För att underlätta valet har en jämförelse mellan de två
bevattningssystemen gjorts. För att kunna jämföra bevattningssystemen rättvist måste först begreppet bevattningseffektivitet redas ut. Efter att personintervjuer och litteraturundersökningar utförts har en definition av bevattningseffektivitet blivit tydlig.
Kärnan av definitionen är att vattna rätt mängd, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Utöver kärnan är faktorerna; kompetens, produktionsplanering, ekonomi, att prioritera
bevattning, vattenhushållning, driftsäkerhet samt teknik viktiga faktorer för att definiera bevattningseffektivitet. Utifrån dessa faktorer sett är rampbevattning bäst för
en plantskola med stora kulturer och god vattentillgång. Droppbevattning lämpar sig bäst för en plantskola med små kulturer och en begränsad vattentillgång.

,

When producing container grown shrubs, in a plant nursery, irrigation is crucial. There are several types of irrigation systems, two common systems are drip irrigation
and overhead irrigation with an irrigation boom. A nursery that is about to expand their production have to choose which irrigation system that is optimal for the
nurseries own conditions. To facilitate the selection between these systems, a comparison is made. To compare the two systems equally, a conceptual definition of
irrigation efficiency have to be defined. To define irrigation efficiency, personal interviews and literature surveys have been performed. After analyzing the results a
definition of irrigation efficiency is clear. The core definition is watering the right amount, at the right place, at the right time. Other than the core, following definitions; competence, production planning, economy, prioritizing irrigation, water management, dependability and technology are important factors in defining irrigation
efficiency. With these factors in mind, an irrigation boom is suitable for a nursery with big cultures and good water assets. Drip irrigation is suitable for a nursery with
smaller cultures and limited water assets.

Main title:Bevattningseffektivitet i plantskoleproduktion
Subtitle:en begreppsdefinition och en jämförelse av bevattningssystem för buskproduktion i container
Authors:Gustav, Axelsson
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:bevattning, bevattningseffektivitet, bevattningsramp, bevattningssystem, container, droppbevattning, plantskola, rampbevattning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4078
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4078
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Technology
Language:Swedish
Deposited On:04 Feb 2015 15:53
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics