Home About Browse Search
Svenska


Claeson, Thebi, 2015. Kärlförekomst i livmodern hos tik. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
726kB

Abstract

Livmodern hos alla djurslag genomgår morfologiska förändringar inför dräktighet i syfte att säkerställa näringsförsörjning till fostret/fostren. En viktig del av denna förändring är att utveckla ett kärlnätverk som kan transportera näring och syre till fostret.
I en preliminär studie av kärlförekomst i endometriet hos hund (Parming, 2013) kunde man se att till skillnad från andra husdjur, t ex gris, har tikar i tidig dräktighet färre kärl nära ytepitelet jämfört med tikar i metöstrus.
I denna studie togs det prover på livmödrar från sex tikar i tidig dräktighet (dag 8-9 från LH-pulsen) och elva tikar i metöstrus. Hos fyra av tikarna i metöstrus togs även prover från två platser i livmodern, ena hornet samt kroppen. Hos övriga tikar togs bara ett prov från ena hornet. Förekomsten av kapillärer och postkapillära vener i två av livmoderns tre zoner jämfördes (kryptzon och intermediärzon). Kärlen delades in i tre olika kategorier; bindvävskärl (kärl i bindvävsstromat utan kontakt med ytepitel eller körtelepitel), körtelkärl (kärl som buktar in i körtelepitel) och epitelkärl (kärl som ligger i kontakt med ytepitel).
Resultaten visade att endometrium från studerade tikar i tidig dräktighet hade färre kärl i kryptzonen än tikar i metöstrus men att de istället hade signifikant fler kärl djupare ned i livmodern. Detta kan förklaras av att hundar har invasiv placentabildning. Då ytepitelet bryts ned under tidig placentabildning kan det vara av värde att inte ha ett rikt utvecklat kärlnät där utan att ha det djupare ned istället som beredskap för den kommande tillväxten av kärlbädden i en endoteliochorial placenta.

,

In all domestic animals the uterus changes morphologically in preparation for pregnancy to ensure sufficient nutrition of the fetus/fetuses. An important part of this change is to develop the uterine vascular network.
In a preliminary study of the vascular structure in the endometrium in canines (Parming, 2013) they found that contrary to other domestic animals, e.g., the pig, canines have fewer blood vessels close to the luminal epithelium in early pregnancy compared to in metestrus.
In this study we took samples from the uterus from six bitches in early pregnancy (day 8-9 after the LH-peak) and compared them to eleven bitches in metestrus. From four of the bitches in metestrus we also took samples from two parts of the uterus, from one of the horns and the body. From the rest of the bitches only one sample from one of the horns was studied. The number of capillaries and post capillary veins were counted and compared between the groups. Differentiations between types of capillaries were made: vessels in the extracellular matrix, vessels in close contact with endometrial glands and vessels in close contact with luminal epithelium. The blood vessels in two layers of the endometrium (crypt zone and intermediary zone) were also compared.
It was found that the bitches studied had fewer blood vessels in the crypt zone but significantly higher numbers deeper down in the endometrium. This can be explained by their type of placentation. Dogs have an invasive type of placenta which makes it logical to avoid the risk of bleeding associated with a rich blood supply in the part of the endometrium that will be degenerated. A more developed capillary bed deeper down in the endometrium in preparation for the future growth of blood vessels in the endotheliochorial placenta would therefore be of value.

Main title:Kärlförekomst i livmodern hos tik
Authors:Claeson, Thebi
Supervisor:Persson, Elisabeth
Examiner:Ström Holst, Bodil
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2015:13
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:kärl, livmoder, hund, blood vessels, endometrium, canine
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4084
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4084
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:05 Feb 2015 13:43
Metadata Last Modified:05 Feb 2015 13:43

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics