Home About Browse Search
Svenska


Westfelt, Emma, 2009. Granskning av faktablad om leopardgecko (Eublepharis macularis) och skäggagam (Pogona ssp.) som distribueras i djuraffärer i Sverige.. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
388kB

Abstract

Syftet med denna studie var dels att se hur stor andel, av de djuraffärer som säljer ödlor, som delar ut faktablad till kunder som köper en ödla. Dels undersöktes i vilken grad den information som bör finnas i ett faktablad enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2005:8, saknr L80), om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby; 3 kapitlet 3 § var representerad i faktabladen. De faktablad som granskades var skrivna för leopardgecko respektive skäggagam, vilka var de vanligaste ödlearterna i de djuraffärer som ingick i studien.

Leopardgeckon är en marklevande, nattaktiv ödla som lever i Afghanistan, Irak, Iran och nordvästra Indien. Skäggagamen är också marklevande, men tar sig ibland upp i träd för att sola. Till skillnad från leopardgeckos är skäggagamer dagaktiva, de lever naturligt i området från östra hälften av Sydaustralien upp till sydöstra Centralaustralien. Både leopardgeckos och skäggagamer äter insekter men skäggagamer behöver även äta mycket frukt och grönsaker.

48 djuraffärer kontaktades och fick frågan om de säljer ödlor. De 28 som svarade ja på frågan intervjuades närmare, 26 av dessa hade faktablad enligt egen utsaga. 19 av de 26 djuraffärer som hade faktablad bidrog med ett eller flera faktablad till denna studie. 15 faktablad om leopardgecko och 12 om skäggagam, sammanlagt 27 faktablad granskades.

18 faktapunkters närvaro i faktabladen för de två ödlearterna undersöktes, dessa baserades på innehållet i L80 3 kapitlet 3 §. Många faktapunkter var dåligt representerade i flertalet faktablad, något som kan bero på att information angående de punkterna är svår att hitta. Hur frekvent representerade faktapunkterna var skilde sig mellan faktablad skrivna för leopardgecko och faktablad skrivna för skäggagam på två punkter. De punkterna var faktapunkt 5 ”information om vilken tid på dygnet ödlan är aktiv” och faktapunkt 13 ”information om hur ödlan bör hanteras”. Dessa punkter studerades närmare för att avgöra om informationens natur kan förklara skillnaden i representationsfrekvens.

Då referenser behövs för att den som läser faktabladet ska kunna avgöra om informationen är trovärdig undersöktes även om faktabladen hade referenser. Endast 2 (7 %) av de granskade faktabladen nämner någon referens.

Som del av studien har nya faktablad om leopardgecko och skäggagam satts samman. Målet med dessa var att få med all den information som ska finnas i ett faktablad enligt L80. Detta visade sig vara svårt, men inte alls omöjligt. Alla faktapunkter finns med i de nya faktabladen, dock är inte alla lika utförliga.

Main title:Granskning av faktablad om leopardgecko (Eublepharis macularis) och skäggagam (Pogona ssp.) som distribueras i djuraffärer i Sverige.
Authors:Westfelt, Emma
Supervisor:Lindberg, Helene
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:193
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:leopardgecko, skäggagam, Eublepharis macularius, Pogona ssp, faktablad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-104
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-104
Language:Swedish
Deposited On:15 Jan 2010 10:48
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics