Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Madeleine, 2015. Locally produced pork – Västra Götaland. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
463kB

Abstract

The interest for locally produced food has increased the last couple of years, and some consumers have a willingness to pay a premium for niche products like locally produced food. At the same time it seems like the Swedish pig production are in a negative development period. This study tries to see if locally produced pork could be a possible factor which might affect producers in the county of Västra Götaland views on different aspects regarding their production. Consumers of pork and their point of view regarding locally produced pork were also studied. Surveys to consumers and producers were constructed.
Although previous studies claim the opposite, in the two locations (Högsäter and Uddevalla) where the consumer survey were performed, there were more men than women that always bought locally produced pork. But there were no difference between gender when it came to factors affecting purchase or in their thoughts about the future for the pig production. However, it seemed to be a difference between locations when it came to the consumers thoughts about the future, as well as for different factors affecting their purchase. There were a larger proportion of producers which claimed that they sold their meat as locally produced than those that did not. However, as the number of producers that answered the survey was low it was hard to analyze the data and the results can only be considered to be valid for the studied sample. But the analysis made showed no significant differences between producers that sold locally or not when it came to factors like if they had a more positive belief in their future or if they believed that they had a good profitability. Because of this it is not possible to state that locally produced pork could be a factor which affects the producers point of view regarding different aspects in their production.

,

Intresset för närproducerade livsmedel har ökat de senaste åren och vissa konsumenter kan även tänka sig att betala extra för det mervärde som närproducerat innebär. Det har samtidigt skett en negativ utveckling för de svenska grisproducenterna. I studien undersöktes det om närproducerat fläskkött kunde vara en möjlig faktor som påverkar synen på olika aspekter kring produktionen bland grisproducenter i Västra Götalands län. Konsumenter som köper fläskkött och deras köpmönster och tankar om närproducerat fläskkött undersöktes också. Undersökningarna genomfördes med hjälp av två enkätstudier, en utställd till konsumenter i två olika butiker på olika orter i Västra Götalands län, och en ställd till grisproducenter i Västra Götalands län.
Signifikant fler män än kvinnor som svarade på enkäten uppgav att de alltid köper närproducerat vilket är tvärtemot vad tidigare studier visat. Ingen skillnad hittades mellan andel män och kvinnor och de faktorer som de uppgav kunde påverka deras inköp av närproducerat fläskkött, och ingen skillnad fanns heller i deras tankar om framtiden för grisproduktionen i Västra Götaland. Skillnad hittades dock mellan orterna när det gällde konsumenternas tankar om framtiden och gällande de faktorer som konsumenterna uppgav kunde påverka deras inköp. Bland producenterna var det en större andel av de som svarade på enkäten som faktiskt sålde kött närproducerat än de som inte gjorde det. Det låga antalet producenter som svarade på enkäten bidrog dock till att de statistiska analyserna inte kunde ge några säkra svar. Av de analyser som ändå utfördes hittades inga signifikanta skillnader i jämförelserna mellan de som sålde sitt kött som närproducerat och de som inte gjorde det när det gällde faktorer som om de har en mer positiv syn på framtiden eller om de ansåg sig ha en bättre lönsamhet. Det är alltså inte möjligt att säga om försäljning av närproducerat fläskkött är en faktor som påverkar grisproducenternas syn på olika aspekter inom deras produktion.

Main title:Locally produced pork – Västra Götaland
Authors:Johansson, Madeleine
Supervisor:Wallenbeck, Anna and Hjers, Mirja
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för husdjursgenetik
Volume/Sequential designation:454
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VM003 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:locally produced, pork, pig producers, consumers, future
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4075
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4075
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:29 Jan 2015 14:31
Metadata Last Modified:29 Jan 2015 14:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics