Home About Browse Search
Svenska


Räisänen, Susanna, 2014. Grazing behavior of Ankole and Boran cattle in an improved herding production system. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
316kB

Abstract

To be able to provide the growing human population with food, the productivity of the animals as well as land use needs to be improved and intensified. Hence, understanding the behavior of animals is crucial both for animal welfare and productivity as well as the management of the cattle. There are many factors affecting the grazing behavior of cattle in tropical conditions, such as human-animal interactions, herd management, breed, season and temperature. The purpose of this study was to investigate the grazing behavior of two tropical cattle breeds, Ankole and Boran cattle. Kenyan Boran belongs to a zebu type of cattle and is preferred to many other breeds due to the higher productive and reproductive capacity and adaptability to tropical conditions. Ankole cattle are a stabilized crossbred of Bos indicus (Zebu) and Bos taurus cattle characterized by large horns and a large umbilical flap. It is an indigenous breed of the central and eastern parts of Africa, and is well adapted to harsh climate and environments with diseases and parasites. The study was carried out at Ol Pejeta Conservancy in Kenya. Different behaviors were recorded in intervals of 10 minutes on 18 adult non-lactating cows of each breed during the first five hours of the pasture time. Ankole cattle spent more time resting (4.9 %) than Boran cattle (1.95 %) (p=0.001). Ankole cows also spent more time in shade than Boran cows (p=0.03). The distance to the nearest cow was higher in Ankole cattle than in Boran cattle (p<0.001) as was the distance to herder (p=0.003). Both breeds spent most of their pasture time grazing; Ankole 63.23% and Boran 66.07 % followed by walking with 30.1% in both breeds. Grazing was most common during the second and fifth hour, and walking during the first, third and fourth hour, probably due to the herding management. These findings indicate that the large horns of Ankole cattle restrict their grazing to some extent. Also, it might influence the herd structure by increasing the distance between the cows, which was larger in Ankole. Boran cattle seemed to use the available pasture time more efficient on grazing, and hardly any time on resting. This study is to be considered as a pilot study and further investigation and research needs to be done on this subject.

,

För att kunna förse den ökande världsbefolkningen med mat måste produktivitet hos djuren och lantbruket förbättras och intensifieras. Förståelse för djurens beteende är avgörande för både deras välfärd och produktivitet samt för att kunna hantera dem. Det finns flera olika faktorer som påverkar betesbeteende hos boskap i tropiska förhållanden såsom interaktioner mellan djur och människa, djurens ras, säsong och klimat. Syfte med denna studie var att undersöka betesbeteende på två olika tropiska boskapsraser, Ankole- och Boranboskap. Kenyansk Boran tillhör zebuboskap och föredras framför andra raser på grund av deras högre produktivitet och reproduktionsförmåga samt anpassning till tropiska förhållanden. Ankoleboskap är en stabiliserad korsning mellan Bos indicus (Zebu) och Bos taurus, och karaktäriseras av dess stora horn. Det är en inhemsk ras i östra och centrala Afrika, och är väl anpassad till det krävande klimatet och miljöer med tropiska sjukdomar och parasiter. Studien utfördes på Ol Pejeta Conservancy i Kenya. Olika beteenden registrerades i 10 minuters intervall på 18 vuxna icke-lakterande kor av båda raser under de första fem timmarna på betet. Ankolekor använde mer tid för att vila (4,9 %) jämfört med Borankor (1,95%) (p=0,001). Ankolekor spenderade även mer tid i skugga än Borankorna (p<0,001). Avståndet till närmaste ko var större hos Ankole jämfört med Boran (p<0,001); så var även avståndet till herden (p=0,003). Båda raserna spenderade största delen av tiden på betet med att beta (Ankole 63.23 %, Boran 66.07 %). Bägge raser gick med 30,1 % av tiden lika mycket. Betandet var vanligast vid andra och femte timmen på betet medan gåendet var vanligast vid första, tredje och fjärde timmen, förmodligen på grund av herdarnas påverkan. Dessa resultat antyder att de stora hornen av Ankolekor begränsar deras betande i viss mån. Det kan även påverka flockstrukturen genom att öka avståndet mellan korna, som var högre hos Ankole. Boran verkar använda den tillgängliga betestiden mer effektivt på betandet och nästan ingen tid på att vila. Denna studie ska anses som en pilotstudie, och ytterligare forskning behövs inom detta ämne.

Main title:Grazing behavior of Ankole and Boran cattle in an improved herding production system
Authors:Räisänen, Susanna
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Lundin, Lisa
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:593
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:grazing behavior, tropical conditions, ankole, boran, cattle, human-animal interactions, herded cattle, grazing behaviour
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4070
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4070
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:English
Deposited On:28 Jan 2015 14:42
Metadata Last Modified:28 Jan 2015 14:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics