Home About Browse Search
Svenska


Ahlner, Martina, 2014. Tidsbudget Przewalskis vildhäst (Equus ferus przewalskii) på Nordens Ark. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
221kB

Abstract

During the winter 2011 Isaksson and Andersson did a time budget study on Nordens Ark’s Przewalskis horses during daytime when there were visitors and caretakers in the park. This time budget study was made during daytime and when there were no visitors or caretakers in the park. The horses where observed in the morning (5.30-6.30 am) and in the evening (5.45-6.45 pm) during four days. In addition to a time budget, the horses’ positions in the enclosure were registered. The method used in the time budget study was scan sampling with instantaneous recording and a two-minute interval. The study showed that the horses were eating during 57% of the observation time. This result is only from daytime but if it is so that the horses eat as much of the time at night, this corresponds to a 14 hours’ feeding time a day. Horses eat mostly in the morning (5.00-10.00 am) and in the evening (6.00-9.00 pm), which can mean that the horses at Nordens Ark’s when it comes to eating, have a feeding time which is less then what is normal. During almost the whole feeding time the horses stood by the hay rack. Naturally horses are in motion when they eat. If you look at the total time the horses at Nordens Ark was in motion it was only 10% of the observation time. The horses were most of the observation time in the zone with the hay rack and 84.6% of the observation time all five horses were in the same zone. Optimal for making the horses move more and to prolong their feeding time would be to give them an opportunity to graze on a natural pasture, which is not possible in this case. Nordens Ark has thoughts of buying time controlled hay barns. If these are located in different places in the enclosure it will make the horses move between them but they will still stand still when they eat. I therefore believe that it is better to focus on extending the feeding time by getting the horses to select what they eat, which is natural for them. It can be done for example by mixing tasteful hay with less tasteful roughage.

,

Przewalskis vildhäst är den enda sanna vildhästen som finns kvar idag. Fram till 1996 var Przewalskis vildhäst utrotade i det vilda och efter det klassades de som akut hotade fram till 2008 enligt IUCN redlist. Przewalskis vildhäst är genetiskt lik den domesticerade hästen, alltså den hästen människan håller idag och använder till att rida på bland annat. Przewalskis vildhäst beteende skiljer sig inte heller märkvärdigt från vår domesticerade häst vilket gör att jämförelser mellan dem kan dras. Samma gäller även ferala hästar, alltså domesticerade hästar som är födda och lever fritt i det vilda.

Hästars primära föda är gräs, vilket har gjort att de har utvecklat en ätstil där de har huvudet sänkt till marken. Den naturliga betande rörelsen är att de tar några tuggor gräs för att sedan ta ett till två steg framåt medan de tar nya tuggor gräs. Hästar spenderar 14-18 timmar varje dag till att äta och det naturliga ätuppehåll som hästen gör är i medel 30 minuter långa men max fyra timmar. Om hästen utsätts för ätuppehåll som är för långa kan detta i längden leda till att den får magsår då det är bikarbonat, som finns i hästens saliv, som neutraliserar magsyran när den sväljs ner i magsäcken

På Nordens Ark har de i dagsläget fem stycken Przewalskis vildhästston. Ett problem som de har med sina vildhästar är att de lätt blir överviktiga. För att kunna åtgärda detta gjordes en tidsbudgetstudie på vildhästarna för att veta vad som behöver förändras. En tidsbudgetstudie är en studie där det studeras vad vildhästarna gör och hur mycket de utför ett beteende. Vildhästarna studerades på morgonen och kvällen för att komplettera en tidigare studie som gjorts mitt på dagen. Även registrerades var i hägnet vildhästarna befann sig.

Studien visade att vildhästarna på Nordens Ark spenderade 57 % av tiden till att äta. Resultatet är endast från dagtid men om det är så att hästarna äter lika stor del av tiden nattetid motsvara det en ättid på 14 timmar per dygn. Den tid på dygnet då hästar äter som mest är på morgonen (05.00-10.00) och kvällen (18.00-21.00), vilket kan innebära att vildhästarna på Nordens Ark 24-timmars tidsbudget ligger under den normala ättiden för hästar. Intressant är även att påpeka att vildhästarna på Nordens Ark i princip endast stod vid höhäcken när de åt. Det normala för en häst är, som sagt innan, att röra sig samtidigt som den äter. Resultatet från denna studien var att Nordens Arks vildhästar var i rörelse totalt 10 % av observationstiden, vilket är långt under det normala. Vildhästarna befann sig mest i det område som höhäcken fanns och 84,6 % av observationstiden var alla fem vildhästar i samma område. Studien visade även att vildhästarna på Nordens Ark vilade mindre än normalt.

Det optimala för att öka rörelse och ättiden hos vildhästarna är att ge dem mer bete. Då det inte är möjligt på grund av begränsad yta behövs en annan lösning. Nordens Ark har funderingar på att köpa in tidsstyrda hölådor. Om dessa placeras ut på olika platser i hägnet kommer hästarna få förflytta sig emellan dem men de kommer fortfarade stå still när de äter. Därför anser jag att det är bättre att fokusera på att förlänga ättiden genom att få hästarna att selektera vad de äter, vilket är naturligt för dem. Det kan till exempel göras genom att blanda smakfullt hö med mindre smakfullt grovfoder. Resultatet från denna studien kan inte appliceras generellt för Przewalskis vildhästar då den endast utfördes på fem individer och under väldigt få observationer.

Main title:Tidsbudget Przewalskis vildhäst (Equus ferus przewalskii) på Nordens Ark
Authors:Ahlner, Martina
Supervisor:Lundberg, Anna
Examiner:Loberg, Jenny
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:592
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:tidsbudget, przewalskis vildhäst, equus ferus przewalskii, djurpark, time budget
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4069
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4069
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:28 Jan 2015 14:35
Metadata Last Modified:28 Jan 2015 14:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics