Home About Browse Search
Svenska


Lindahl, Ebba and Skog, Gustav, 2014. Ekonomiskt optimal slaktvikt för slaktsvin : en jämförelse mellan integrerad och specialiserad produktion. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
727kB

Abstract

Sveriges grisproduktion står idag inför en omstrukturering inom slakteribranschen. En försämrad lönsamhet och svårigheter att få avsättning för det kött som slaktas har lett till att ett av de större slakterierna inom grissektorn har valt att stänga. Detta har i sin tur medfört att de slakterier som finns i Sverige idag inte har kapacitet att ta emot alla grisar som produceras, så dessa djur får istället transporteras vidare till Tyskland för att slaktas till ett lägre avräkningspris.

På grund av den hårdnande situationen för dagens grisproducenter är denna studies syfte att jämföra och belysa hur skillnaderna i produktionssystem påverkar den ekonomiskt optimala slaktvikten. Genom att upprätta två optimeringsmodeller baserade på dagens förutsättningar, samt data från försök vid Sveriges Lantbruksuniversitets försöksgård Lövsta, har det varit möjligt at få fram ett resultat för både ett integrerat produktionssystem och ett specialiserat produktionssystem. Med specialiserad produktion menas i detta fall producenter som köper smågrisar på förmedling. Det krävs två olika optimeringsmodeller för att kunna belysa de skillnader som finns mellan de båda produktionsinriktningarna.

Lösningen på dessa optimeringsmodeller blir resultatet oavsett produktionsinriktning 120 kilogram, vilket är den optimala slaktvikten i dagsläget. Detta resultat stämmer överens med dagens rekommendationer rörande slaktvikt på slaktsvin, då denna också är 120 kilogram. Dock bör det beaktas att denna studie till stor del bygger på empiriskt material från enbart ett försök.

Studien belyser även de skillnader mellan produktionsinriktningarna som spelar en avgörande roll för optimeringsmodell. Skillnader i tillväxt, foderåtgång, byggnationer och tillgång på smågrisar har en inverkan vid modellernas val av optimal vikt. Studien visar hur förändrade priser på dessa resurser påverkar den optimala slaktvikten. Ett förändrat smågrispris förändrar optimalslaktvikt för specialiserade producenter medan det inte påverkar de integrerade. Skillnader i foderpriser påverkar optimalslaktvikt för båda producentinriktningar men integrerade är känsligast för förändringar.

Byggnationskostnaden påverkar endast integrerade producenter strategi för slaktvikt. Dessa förhållanden undersöks genom att upprätta känslighetsanalyser. Under vissa förhållanden kan det vara olika slaktvikter som är optimala beroende på produktionssystem. Känslighetsanalyserna visar hur stora förändringar modellerna tål innan en annan vikt blir den optimala strategin.

,

Due to the circumstances in the hog slaughter industry in Sweden, pig farmers are facing a situation with low profitability. One of the largest slaughterhouses in Sweden has made the decision to close down due to increasing competition in the pork market. This has caused an overproduction of pigs in Swede that the other slaughterhouses cannot handle.

Because of the situation, pig farmers in Sweden are required to become even more efficient in their operations. The purpose of this study has the purpose to examine what the optimal slaughter weight for a pig is. A linear programing model is used to find the optimal slaughter weight of a pig. The effects of changes in the cost of a piglet, feed and the capital cost of the building is examined.

Producing slaughter pigs can be made in two different systems which are specialized and farrow to finish system. Specialized is when the producer buys the piglet and raises it to slaughter weight. Farrow to finish system is a system where the producer keeps sows and raises the farrow the whole way to slaughter.

A theoretical model is developed that reveals what ought to be the differences in the optimal slaughter weight between the two systems. The theoretical model will be tested by linear programming. Two different kinds of linear programming models are developed, since a pig farmer can either be a specialized or integrated pig producer. The differences between these two systems result in two different models. Because of the differences between the models, a comparison of the both of them is possible. The results we achieve is that the optimal slaughter weight in both systems is 120 kg.

Main title:Ekonomiskt optimal slaktvikt för slaktsvin
Subtitle:en jämförelse mellan integrerad och specialiserad produktion
Authors:Lindahl, Ebba and Skog, Gustav
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:901
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:slaktvikt, slaktsvin, matematisk optimering, kapacitetsutnyttjande, integrerad produktion, specialiserad produktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4033
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4033
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:19 Dec 2014 09:45
Metadata Last Modified:19 Dec 2014 10:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics