Home About Browse Search
Svenska


Westin, Christoffer, 2012. Intraoperativ mätning av kirurgisk stress hos hund : analys av katekolaminer i urin. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( GXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Syftet med denna studie var att utveckla en metod för intraoperativ mätning av kirurgisk stress hos hund. I en pilotstudie genomgick två hundar ovariehysterektomi där urinprover togs före respektive efter avlägsnande av båda
äggstockarna med hjälp av urinkateter. Resultatet från pilotstudien, grupp A, visade att värdet av noradrenalin i urinen ökade efter avlägsnande av äggstockar, medan urinens koncentration av adrenalin inte ökade lika mycket.

I en uppföljande studie, grupp B, genomgick 10 tikar ovariehysterektomi och där togs urinprover före respektive efter avlägsnande av första äggstocken. Blodtryck och hjärtfrekvens har registrerats varje minut under hela operationen. Endast noradrenalin analyserades i grupp B. Blodtryck och hjärtfrekvens steg hos 10/10 hundar och skillnaden var signifikant p<0,05. Noradrenalin/kreatinin-kvoten steg från före till efter avlägsnande av första äggstocken men skillnaden var inte signifikant, 3/10 hundar hade lägre noradrenalin/kreatinin-kvot efter avlägsnande
av äggstocken. Standardiserade värden av noradrenalin/kreatinin-kvot samt blodtryck och hjärtfrekvens visar att samtliga avviker negativt från medelvärdet före avlägsnande av äggstocken samt avviker positivt efter avlägsnande av äggstocken.
Provtagningsmetoden innebär en felkälla då lite urin alltid finns kvar i urinblåsan vilket kommer att påverka resultatet i nästa provtagning. Att mäta noradrenalin i urin för att bedöma kirurgisk stress behöver utvärderas mer,
framförallt måste tidsintervallet mellan provtagningarna optimeras för att fånga förändringen i noradrenalin/kreatinin-kvoten hos så många individer som möjligt.

,

The purpose of this study was to develop a method to measure surgical stress intraoperatively in dogs. In a pilot study, group A, two dogs underwent ovariohysterectomy where urine was collected by catheterization prior and post
removal of both ovaries. The results from the pilot study showed that noradrenaline concentration in urine increased with the surgical stimuli.

Adrenaline concentration in urine didn’t show the same pattern. In a follow up study, group B, ten bitches underwent ovariohysterectomy. In this study only noradrenalin was analysed and urine was collected prior and post removal of the first ovary. Blood pressure and heart rate were recorded every minute throughout the operation. Blood pressure and heart rate increased in all ten dogs from prior removal of first ovary to post, the difference was significant p<0.05. The noradrenaline/creatinine-ratio tended to increase but the difference wasn’t significant, three of ten dogs had lower ratio post removal of the first ovary.

Standardized values of blood pressure, heart rate and noradrenaline/creatinineratio showed a negative deviation from mean prior removal of first ovary and a positive deviation post removal. The method used to collect urine is a source of error because some urine will always be left in the bladder, which will influence the result of next sample. Noradrenaline concentration in urine as a parameter for validation of intraoperative surgical stress needs to be investigated further, especially the time interval between the first and the second urine sample to be
able to capture possible changes in noradrenaline concentration in as many individuals as possible.

Main title:Intraoperativ mätning av kirurgisk stress hos hund
Subtitle:analys av katekolaminer i urin
Authors:Westin, Christoffer
Supervisor:Höglund, Odd and Lagerstedt, Anne-Sofie
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:46
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:kirurgisk stress, noradrenalin, intraoperativ, urin, katekolaminer, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4013
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4013
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2014 11:09
Metadata Last Modified:08 Dec 2014 11:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics