Home About Browse Search
Svenska


Kubacki, Carina, 2009. Temperaturens, kadaverålderns och radiopulssekvensens betydelse för bildkvaliteten vid magnetresonanstomografi av tarsus hos häst. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Magnetic resonance imaging (MRI) has the potential to be used for the diagnosis and study of osteoarthrosis in the equine tarsal region. In the development of new diagnostic MRI techniques cadaver specimens are often used. To allow the use of cadaver legs for these types of studies it is important to know the effect of time after death on the MRI image. Since the relaxation times are temperature dependent, it is interesting to examine whether the time after death and the temperature of the cadaver may play a role in the image appearance and quality. The radio pulse sequences that show the different types of tissues are also important to know when pathological evaluation with MRI is used.
Ten equine tarsal joints where examined with a 1.5 Tesla high field system immediately after euthanasia and 24 hours later. On both occasions the temperatures of the legs were measured. A grading system with both objective and subjective parameters was developed. Images were evaluated with all identification details removed and the image appearance and quality between the fresh and the 24 hours post mortem MRI images was compared. The results showed no difference in the images with the subjective assessments. The relative signal intensity changed in trabecular bone, fluid and in the ratio between tendon and articular cartilage for the objective measurements, and this is important to know when considering development of new MRI objective measurement techniques.
For the fresh legs the signal intensity and contrast of different tissues at different radio pulse sequences was compared. The results here showed that T1-weighted FFE showed the anatomy best, while T2-weighted TFE resulted in higher measured values.
When using objective measurement techniques to evaluate MRI of cadaver legs it is important to be aware of effects of temperature and time. When using MRT for evaluation of the components of the tarsal joint a combination of radio pulse sequences gives the best result.

Magnetresonanstomografi (MRT) har potential att användas vid diagnos och studier av osteoartros på tarsalområdet hos häst. Vid utveckling av MRT-teknik för framtagning av ny diagnostik används ofta kadaver. Vid användning av kadaver vid den här typen av studier är det viktigt att veta vilka effekter som fås post mortem på MRT-bilderna. Eftersom relaxationstiderna är temperaturberoende är det intressant att undersöka om kadavrets ålder och temperatur spelar någon roll för bildens utseende och kvalitet. Även vilka radiopulssekvenser som ger bäst visualisering av olika typer av vävnader är viktigt att veta vid patologisk utvärdering med hjälp av MRT.
Tio tarsalleder från häst undersöktes med ett 1.5 Tesla högfältssystem direkt efter avlivning och ytterligare 24 timmar senare. Vid båda tillfällena mättes temperaturen i benet. Ett bedömningssystem med både objektiva och subjektiva parametrar utvecklades. Bilderna utvärderades efter att all identifikationsinformation var borttagen och därefter jämfördes MRT-bildernas utseende och kvalitet mellan de färska och de 24 timmar post mortem. Resultatet visade ingen skillnad på bilderna vid de subjektiva bedömningarna men den relativa signalintensiteten ändrade sig för trabekulärt ben, vätska och för kvoten mellan böjsena och ledbrosk för de objektiva mätningarna vilket är viktigt att veta vid framtagning av nya objektiva MRT-mätmetoder.
För de färska benen jämfördes signalintensiteten och kontrasten för olika vävnader vid olika radiopulssekvenser. Resultatet här visade att T1-viktad FFE bäst visualiserar anatomin medan T2-viktad TFE ger högre uppmätta värden.
Vid användning av objektiva mättekniker för utvärdering av MRT med hjälp av kadaverben är det viktigt att vara medveten om effekterna av tiden och temperaturen efter avlivning. Vid användning av MRT ger en kombination av radiopulssekvenser bäst resultat vid utvärdering av tarsalledens komponenter.

Main title:Temperaturens, kadaverålderns och radiopulssekvensens betydelse för bildkvaliteten vid magnetresonanstomografi av tarsus hos häst
Authors:Kubacki, Carina
Supervisor:Ley, Charles
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:4
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Magnetic resonance imaging, MRT, ledbrosk, equine, tarsus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-100
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-100
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:13 Jan 2010 09:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics