Home About Browse Search
Svenska


Eliasson, Fredrik, 2014. Förutsättningar för virkesinriktad skogsodling med inhemska trädslag i Peru : en studie baserad på handelsstatistik för tropiskt timmer och fyra efterfrågade arters skötselkrav. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Det finns arealer med degenererad skogsmark i tropikerna som kan vara en potential för att bedriva skogsodling och möta framtida efterfrågan av förnyelsebara resurser. Med detta kandidatarbete avsågs att undersöka globala avsättningsmöjligheter för tropiskt lövträvirke och identifiera ett antal inhemska lövträdslag lämpliga för skogsodling på tidigare avverkad och degenererad mark i Peru.

Med data från International Tropical Timber Organization (ITTO) och Food and Agricultural Organization (FAO) sammanställdes global produktion och export av tropiska lövträvaror. Därefter identifierades via en litteraturstudie ett bruttourval av kommersiellt gångbara och/eller vanliga inhemska lövträdslag lämpliga för skogsodling i Peru. Fyra av dessa trädslag valdes ut för en närmare beskrivning beträffande deras odlingsegenskaper.

Den globala produktionen av tropiskat lövträvaror ökade med ca 21% under perioden 1995-2012, samtidigt minskade den globala exporten under perioden 1990-2012. Tjugosex trädslag identifierades varav fyra stycken, Calycophyllum spreuceanum, Benth., Cedrela odorata L., Cedrelinga catenaeformis (Ducke) Ducke. och Simarouba amara Aubl. beskrevs närmare.

Utvecklingskurvan för produktionen har varit i stabil ökning och indikerar ingen hastig förändring eller nedgång. Det finns ett flertal inhemska trädslag som skulle kunna passa för skogsodling på tidigare avverkad och degenererad skogsmark i Peru.

Med enskilt beaktande av slutsatser på ovanstående faktorer så bedöms potentialen för att bedriva skogsodling på tidigare avverkad och degenererad skogsmark i Peru som positiv. Det behövs dock mer detaljerad kunskap om bland annat trädslagens ekonomiska avkastning i olika skötselsystem, ståndortskrav, tidigare markanvändning, tillgång till föryngringsmaterial samt Peruansk skogslagstiftning för att bilda sig en samlad uppfattning om potentialen att bedriva skogsodling på tidigare avverkad och degenererad mark i Peru.

,

There are areas in the tropics with degenerated forestland that could potentially conduct reforestation and in doing so, meet the future demand of renewable resources. The objective of this study was to examine global market opportunities for tropical hardwood and identify a number of domestic hardwood species suitable for reforestation of previously harvested and degenerated forestland in Peru.
Global production and export of tropical hardwood products was compiled using data from the International Tropical Timber Organization (ITTO ) and the Food and Agricultural Organization ( FAO). Subsequently, a gross sample of commercially viable and / or common domestic hardwoods suitable for reforestation in Peru was identified through a literature review. Four of these species were selected for a more detailed analysis regarding their reproductive characteristics.

Global production of tropical hardwood products increased by approximately 21% during the period 1995-2012. Global exports decreased during the period 1990-2012. Twenty-six domestic hardwood species were identified of which four, Calycophyllum spreuceanum , Benth . , Cedrela odorata L., Cedrelinga catenaeformis ( Ducke ) Ducke . and Simarouba amara Aubl. were described in greater detail.
Production has been in a steady growth within the studied period, indicating no rapid change or decline. There are a number of native tree species suitable for reforestation of previously harvested and degenerated forestland in Peru.
In regard to individual conclusions considering the factors mentioned, the potential for reforestation of previously harvested and degenerated forestland in Peru is positive. However, among other things, there is a need for more detailed knowledge in economic returns of different management patterns, habitat requirements, previous land use, access to rejuvenation material and Peruvian forest laws in order to gain a more comprehensive understanding of the potential to engage in reforestation of previously harvested and degenerated forestland in Peru.

Main title:Förutsättningar för virkesinriktad skogsodling med inhemska trädslag i Peru
Subtitle:en studie baserad på handelsstatistik för tropiskt timmer och fyra efterfrågade arters skötselkrav
Authors:Eliasson, Fredrik
Supervisor:Hallsby, Göran
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2014:24
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:calycophyllum spreuceanum, cedrela odorata , cedrelinga catenaeformis, simarouba amara, återbeskogning, simarouba amara aubl, reforestation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4016
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4016
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2014 12:49
Metadata Last Modified:08 Dec 2014 12:49

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics