Home About Browse Search
Svenska


Björklund, Christina, 2014. Diseases and causes of death among camelids in Sweden : a retrospective study of necropsy cases 2001-2013. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
638kB

Abstract

Camelids, especially alpacas, have increased in popularity during the last decade, with the result that they are more frequently encountered by field practicing veterinarians and pathologists. Knowledge regarding their health care and their diseases under Swedish conditions is, however, limited. This became clear in a postal survey among Swedish alpaca owners conducted in 2008. To improve knowledge about camelids in Sweden, this study has examined 107 necropsies, including 93 alpacas and 14 camels, conducted at the National Veterinary Institute (SVA) in Uppsala and at Eurofins in Kristianstad and Skara during the period 2001-2013. The study has shown that camelids in Sweden suffer from diseases similar to those previously reported in other countries in Europe and North America. The digestive tract was the most common organ system affected, with parasitic gastroenteritis and liver disease being especially prevalent. Perinatal deaths were also common, especially in alpacas where abortions and neonatal septicaemia were common causes. One interesting group of animals identified in the study was weaning alpacas of which the majority had died from emaciation during late winter or early spring. For adult alpacas and camels, causes of death were almost equally divided between medical and infectious causes. Many of the diseases were considered acute by the owners and veterinarians but were later shown to be chronic conditions that had become acute. This study has revealed similarities with camelid populations in other European countries as well as in North America regarding diseases but it has also identified some areas of concern regarding mainly diagnostic and pathological procedures for which specific applications have been listed.

,

Kameldjur och då framförallt alpackor har ökat i popularitet i Sverige under de senaste tio åren vilket resulterat i att distriktsveterinärer och patologer allt oftare stöter på dessa djur. Kunskapen om kameldjurens sjukdomar och behandling under svenska förhållanden är dock begränsad vilket blev uppenbart efter publiceringen av en enkätstudie utförd bland svenska alpackaägare 2008. För att förbättra kunskapsbasen gällande kameldjuren i Sverige har denna studie undersökt 107 obduktionsfall inkluderande 93 alpackor och 14 kameler. Obduktionerna har utförts vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala och vid Eurofins i Kristianstad och Skara mellan åren 2001-2013. Studien har visat att kameldjuren i Sverige i stor utsträckning lider av sjukdomar som tidigare rapporterats hos kameldjur från andra länder i Europa och Nordamerika. Digestionsorganen utgjorde främsta sätet för sjukdomar där parasitär gastroenterit och leversjukdom var särskilt vanligt förekommande. Perinatal dödlighet var också vanligt förekommande, framförallt hos alpackorna där aborter och neontal sepsis var vanliga orsaker. En intressant grupp som identifierades genom studien var alpackor under avvänjning där majoriteten hade avlidit till följd av utmärgling under sen vinter och tidig vår. Bland vuxna alpackor och kameler var sjukdomarna relativt väl fördelade mellan medicinska och infektiösa orsaker. Många av fallen ansågs akuta av ägare och veterinärer men visade sig senare vid obduktion vara kroniska besvär som akutiserats. Studien har visat på likheter med kameldjurspopulationer i andra europeiska länder och i Nordamerika gällande förekommande sjukdomar men har också identifierat problemområden inom framförallt diagnostiska och patologiska metoder för vilka en lista med åtgärdsförslag presenteras.

Main title:Diseases and causes of death among camelids in Sweden
Subtitle:a retrospective study of necropsy cases 2001-2013
Authors:Björklund, Christina
Supervisor:Båge, Renée
Examiner:Söderquist, Lennart
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2014:65
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:camelids, alpaca, llama, camel, disease, necropsy, post mortem
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4006
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4006
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:03 Dec 2014 13:18
Metadata Last Modified:03 Dec 2014 13:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics