Home About Browse Search
Svenska


Alvemar, Hans, 2014. Controlled traffic for grass silage production : an economic evaluation for dairy farmers. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

The farm management system controlled traffic farming (CTF) aims to reduce soil compaction by restricting the field traffic from agricultural machinery to permanent traffic
lanes. Literature and empirical findings show that soil compaction and field traffic from heavy machinery may affect crop growth negatively, reducing crop yields. If grass-clover leys are subject to heavy field traffic the botanic composition might be altered, providing a lower
clover content in the forage. Clover as a silage feed is rich in protein providing good conditions for high yielding dairy cows. Grass-clover silage production is generally associated with intensive field traffic. Controlled traffic farming is a way to confine the field traffic to the least possible area and thereby reducing the negative effects of soil compaction and mechanical plant damage in the grass-clover ley. If controlled traffic farming would provide
increased yield and clover content from the grass-clover ley this could reduce the need for grain and expensive protein feed in the dairy cow feed ration. This study examines the possibility of changes in herbage yield and quality in grass-clover ley and the associated economic benefits due to a CTF system.
A mixed integer programming model is developed to evaluate the potential profit of CTF in a dairy farm context. The investment associated with CTF is defined by calculating the
machinery cost for random and controlled traffic systems. Existing field trial data is used to calculate the expected yield outcome of CTF. Three alternative potential yield and quality outcomes are examined that alter the dairy cow feed ration providing quantified values for the changes in silage quantity and quality.

The study reveals that CTF is quite profitable if the silage yields increase due to CTF. The most profitable alternative is found when the clover content is increases. When converting to CTF total machinery costs are subject to increase. However, variable machinery costs decrease from the use of CTF. This study concludes that if a yield increase due to CTF is found the system is profitable despite the major investment due to CTF.

,

Controlled traffic farming (CTF), är ett management system som ämnar minska markpackning genom att förlägga all fälttrafik från jordbruksmaskiner till fasta körspår.
Forskning och empiriska observationer visar att markpackning och tung fälttrafik från jordbruksmaskiner kan ha en negativ inverkan på grödans tillväxt vilket leder till minskade skördar. Den botaniska sammansättningen i gräs-klöver vallar kan påverkas av tung fälttrafik
i from av minskat klöver bestånd. Klöver grödan är rik på protein och tillåter ett högt foderintag, därför ger klöver goda förutsättningar för hög mjölkavkastning. Ensilage skörd
medför generellt intensiv fälttrafik på vallarna. Fasta körspår (CTF) är ett alternativt bruknings system utvecklat för att minimera den trafikerade fält ytan. Detta för att undvika negativ markpackning och mekaniskskada på vallväxterna. Om användandet av CTF kan öka vallskörden och öka klöver halten skulle detta kunna leda till ett minskat behov av spannmål och protein koncentrat i mjölkkornas foderstat. Den här studien undersöker potentiella skördeoch
kvalitetsförändringar i vallfodret, samt de ekonomiska fördelarna, från ett CTF system.

För att utvärdera den potentiella vinsten av CTF i en mjölk gårds kontext har en blandad heltals programmerings modell utvecklats. Investeringen förknippad med CTF är definierad
genom beräknade maskinkostnader för system med slumpmässig- (RTF) samt kontrollerad fält trafik (CTF). Med utgångspunkt från fältförsöksdata har en förväntad skördeförändring
från CTF beräknats. Från detta används tre potentiella skörde- och kvalitets förändringar i vallfodret för att justera mjölkkornas foderstat. Skördeförändringarna och foderstaterna används som kvantifierade värden i programmerings modellen.

Denna studie har visat att lönsamheten från CTF är påtaglig om vallskörden ökar som en effekt av CTF. Om klöverhalten i vallen ökar utgör detta det mest lönsamma alternativet. Vid
en övergång till fasta körspår ökar de totala maskinkostnaderna men de rörliga maskinkostnaderna minskar. Studiens slutsats visar att CTF är lönsamt om en skördeökning kan förväntas från systemet, detta trots de stora investeringarna förknippade med systemet.

Main title:Controlled traffic for grass silage production
Subtitle:an economic evaluation for dairy farmers
Authors:Alvemar, Hans
Supervisor:Andersson, Hans and Pedersen, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:889
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CTF, controlled traffic farming, dairy cows, economy, forage, grass ley, silage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3961
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3961
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Additional Information:Assistant supervisor: Hans Henrik Pedersen, Aarhus University, Department of Engineering
Deposited On:04 Nov 2014 12:02
Metadata Last Modified:04 Nov 2014 15:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics