Home About Browse Search
Svenska


Ödman, Maja, 2014. Ventilation i häststall. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Dagens sporthäst lever idag under människans ansvar i stallar. I stallarna förekommer luftföroreningar, den med störst påverkan på hästen är luftburna partiklar som huvudsakligen härrör från strö och stråfoder. Föroreningarna kan orsaka skada i respirationsorganen, vilket medför att hästen får en minskad prestationsförmåga och de kan leda till allvarlig sjukdom. För att bli av med föroreningarna i stallet behövs en väl fungerande ventilation, med tillräckligt flöde, som kontinuerligt kan byta ut luften i stallet.
Förståelsen för problematiken med partikulära föroreningar i stalluften är dålig, bland annat för att även starkt förorenad luft kan upplevas som frisk. Syftet med detta examensarbete är att sprida information om vikten av en god luftmiljö samt att kunna visa en användbar metod att mäta luftomsättningen i naturligt ventilerade stall.
Studien gjordes i ett stall med åtta hästar med en frånluftsfläkt i ena änden och tilluftsöppningar i alla boxar. Rökpatroner användes för att sprida partiklar i stallet och en handhållen partikelräknare registrerade den avtagande koncentrationen av respirabla partiklar. Utifrån partikelräknarens resultat beräknades en halveringstid som användes för att beräkna antalet luftbyten per timme i stallet. Det beräknade antalet luftbyten i försöksstallet gav ett medelvärde på 4,0 luftbyten per timme vilket är endast 0,3 luftbyten från referensvärdet, som fastställdes genom att mäta lufthastigheten i frånluftstrumman. Utefter resultat från denna studie bedöms metoden vara användbar i naturligt ventilerade stallar.

Main title:Ventilation i häststall
Authors:Ödman, Maja
Supervisor:Michanek, Per and Nilsson, Anna
Examiner:Roepstorff, Lars
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K42
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:Respirabla partiklar , rökpartiklar, ventilation, häststall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3927
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3927
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:22 Oct 2014 13:52
Metadata Last Modified:22 Oct 2014 13:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics