Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Julia and Hilmerby, Ankie and Sundin Lundberg, Anna, 2014. Swedish dairy farmers’ interest in using price risk management tools : a study of correlating factors. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

The dairy market will change importantly in the coming years. The quota system, which has regulated the European dairy production, will disappear in 2015 and the European dairy market will then be importantly affected by the volatility characterizing the dynamic of world prices. Besides this, the global demand of dairy products is expected to increase due to the growing world population. Farmers in countries such as the U.S. and New Zealand, when compared to Swedish farmers, show greater familiarity and experience with risk management tools. This is due to having been using for years derivatives in order to minimise price volatility. Derivatives are decreasing the risk of being affected by volatile prices and can serve as an insurance against relevant price drops.
In this study, we use a quantitative questionnaire in order to analyse the factors which may qualify the Swedish farmers’ interest toward the use financial derivatives. The factors were divided into subgroups - farm characteristics such as milking system, farmer characteristics such as age and environmental factors such as the type of dairy processor they deliver to. A probit analysis is then proposed to determine if and to which extent these factors have been driving the farmer’s interest in the use of derivatives.
The results in this study showed that 34 % of the farmers wanted to use derivatives, either through a dairy cooperative (13 %), a bank (2 %) or both (19 %). The probit analysis showed that farmers, who were concerned about the milk price and wanted to often be updated about milk price, did not want to use derivatives. In contrast farmers who managed a company with favourable results and did not think derivatives were difficult to learn wanted to use derivatives. Derivatives are in reality best suited for farmers not willing to bear risk and would like to reduce price volatility. These results could be due to low experience and knowledge about how derivatives work. We conclude by stressing that in order to make dairy companies financially sustainable in the long term, knowledge about the functioning and purpose of derivatives is needed.

,

Marknaden för mejeriprodukter står inför drastiska förändringar de kommande åren när mjölkkvoterna som tidigare regulerat den europeiska mjölkproduktionen försvinner år 2015. Eftersom den svenska marknaden tydligare kopplas till den globala mjölkmarknaden kommer det resultera i mer volatila mjölkpriser. Dessutom förutspås den globala efterfrågan på mjölkprodukter att öka på grund av en växande population. Lantbrukare i länder som till exempel USA och Nya Zeeland har sedan länge använt derivat för att minska risken av varierande priser och de har därför en större erfarenhet än svenska lantbrukare att använda riskhanteringsverktyg. Derivat minskar risken för att bli påverkad av volatila priser och kan användas som en försäkring mot plötsliga prisfall.
Målet med studien är att analysera faktorer som har en koppling till lantbrukarnas inställning till att använda derivat genom att göra en kvantitativ enkätstudie. Faktorerna är indelade i undergrupper; lantbruksspecifika faktorer som till exempel mjölkningssystem, ägarspecifika faktorer som till exempel ålder och omgivande faktorer som till exempel vilket till mejeri företaget levererar. En binär regressionsanalys, en så kallad probitfunktion, beräknar om, och i vilken omfattning faktorerna påverkar viljan att använda derivat.
Resultatet av enkäten visade att 34 % av lantbrukarna ville använda derivat, antingen genom ett mejeri (13 %), en bank (2 %) eller båda (19 %). Probitanalysen visade att lantbrukare som var oroliga för varierande mjölkpriser och ofta uppdaterade sig om aktuellt mjölkpris, var osäkra på om de ville använda derivat. Lantbrukare som drev företag som gjorde ett bra resultat och som inte trodde att derivat var svåra att lära sig ville använda derivat. Derivat är ett bra instrument att använda när en lantbrukare vill minska sin utsatthet för risk och reducera påverkan på sitt företags likviditet. Resultatet av studien berodde till stor del på att lantbrukare inte till fullo förstår hur derivaten fungerar och hur de ska användas på bästa sätt. För att ge lantbruksföretagen lönsamhet på lång sikt i den föränderliga marknaden finns det stora kunskapsbehov att möta.

Main title:Swedish dairy farmers’ interest in using price risk management tools
Subtitle:a study of correlating factors
Authors:Andersson, Julia and Hilmerby, Ankie and Sundin Lundberg, Anna
Supervisor:Di Corato, Luca and Iwarson, Torbjörn
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:887
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Dairy, derivatives, factors, farmer, forwards contract, futures contract, hedging, interest, questionnaire, risk, risk management tools
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3923
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3923
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Additional Information:Assistant supervisor: Torbjörn Iwarson, SEB
Deposited On:22 Oct 2014 10:45
Metadata Last Modified:22 Oct 2014 10:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics