Home About Browse Search
Svenska


Alexandersson, Erik and Stridh, Fredrik and Tjärnström, Carl Johan, 2014. Konceptutveckling av exklusiva livsmedel : vilka aspekter är viktiga?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
700kB

Abstract

Processen vid framtagandet av en ny produkt kallas New product development (NPD). Denna process innehåller 6 steg som ska hjälpa företaget vid utvecklingen av en ny produkt. Det andra steget i denna process är konceptutveckling. Utvecklingen av ett koncept är en lång process som innehåller 7 steg som ska hjälpa företaget utveckla koncept till olika produkter. Processen sträcker sig från upptäckt av marknadsmöjlighet till projektplanering. Därefter ska det finnas ett koncept som är färdigt för att bli produkt. Ett koncept är beskrivningen av en produkts form, tekniska egenskaper och funktion. Konceptet är en konkret beskrivning hur produkten ska uppfylla kundens behov.
Marknaden för exklusiva varor efterfrågar mer och mer produkter, därför blir en grundligt genomförd konceptutveckling av exklusiva varor viktigt för företag som vill in på marknaden.
Forskningen inom detta område är begränsat. Tidigare studier har endast fokuserat på konceptutveckling av icke - livsmedelsprodukter och marknadsföring av livsmedel. Således finns det begränsad forskning av konceptutveckling av exklusiva livsmedel.
Denna studie är en litteraturgenomgång som bygger på sekundärdata som analyserats för att besvara studiens syfte som är att undersöka vilka steg i konceptutvecklingen som är viktiga för företag vid konceptutveckling av exklusiva livsmedel. Studiens resultat visar vilka faktorer som är viktiga vid konceptutveckling av exklusiva livsmedel till exempel vilka kundernas behov är och hur de ska mätas. Studien visade även att vissa delar i konceptutvecklingen är överflödiga vid utveckling av exklusiva livsmedel. Studien kommer även fram till att detta ämne är i behov av mer empririsk forskning.

,

The process by which a new product is developed is called New Product Development (NPD). This process includes 6 stages that are supposed to aid companies with their new product development. The second stage in this process is Concept Development. Concept Development is a long process which includes 7 steps that are supposed to help the company develop concepts for a various amount of products. The process stretches from the discovery of a market opportunity to project planning. After this point there is supposed to be a concept ready for the product stage.
The luxury goods market is demanding more and more products, therefore is a thoroughly completed concept development of luxury goods essential for companies who wishes to enter that market. Following the luxury market chapter follows the luxury foods chapter. The foods market is under a lot of change and therefore a case to study.
The research concerning this topic is very limited. Previous studies aim for only the concept development of tech products and foods marketing. Thereby there is no research of concept development of luxury foods.
This study is a literature review wich is based upon secondary data wich has been analysed to answer the studies purpose. The result of the study indicates what factors that are important in concept development of luxury foods. The study also shows that some stages in the concept development theory are expendable in the luxury foods concept development. Also this subject is in need of empirical research that does not exist today.

Main title:Konceptutveckling av exklusiva livsmedel
Subtitle:vilka aspekter är viktiga?
Authors:Alexandersson, Erik and Stridh, Fredrik and Tjärnström, Carl Johan
Supervisor:Azar, Goudarz
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:885
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK005 Economics and Management - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:marknadsföring, koncept, exklusivitet, livsmedel, New product development, innovation, concept
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3916
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3916
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2014 12:52
Metadata Last Modified:16 Oct 2014 07:58

Repository Staff Only: item control page