Home About Browse Search
Svenska


Tornerhjelm, Hilding, 2014. Dikesavståndets inverkan på såtid och skörd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

All arable land in Sweden need a proper drainage for an effectively agriculture to take place. Of all arable land in Sweden, about 50% is naturally drained and 50% need artificial drainge. More than half of the tile drained area is in need of new drainage or renewed drainage. A good drainage improves farming and crop growth and increases the opportunity to achieve a high and safe harvest level. Future climate change and agriculture size rationalization will increase the need for good drainage.
In this paper, two trials with three drainage distances, performed at Lanna experimental station, were analyzed using a mixed linear model. For the spring crops barley and oats, the objectives were to examine how subsurface drainage at the drain spacings of 16 m, 32 m and 80 m affects harvest level and optimal seeding date. For winter wheat, the objective was only to investigate how the drain spacings impact harvest level.
The analysis gave significant results for oats, where the drain distances of 16 and 32 m gave a yield increase compared to 80 m Wheat gave a significant yield increase for 16 m drain spacing as compared to 80 m. For barley, no significant differences were found between the drain spacings. Furthermore, oat yields were significantly different for all sowing dates, where early sowing dates gave the highest yields. Barley gave significantly lower yield for late sowing dates.

,

All åkermark i Sverige behöver en fungerande dränering för att effektivt åkerbruk ska kunna bedrivas. Av totalt ca 2,6 miljoner åkermark i Sverige är ca 50 % självdränerande och 50 % täckdikad. Mer än hälften av den täckdikade arealen är i behov av nydikning eller omdikning. En god dränering förbättrar brukningsmöjligheter och förbättrar grödans tillväxt och därmed möjligheter för att kunna uppnå en hög och säker skördenivå. Framtida klimatförändringar och jordbrukets storleksrationalisering kommer göra att behovet av en bra dränering ökar.
I denna uppsats har två likadana täckdikningsförsök med tre dikningsavstånd, utförda på Lanna försöksstation, analyserats med en blandad linjär modell. Frågeställningen har varit hur dikningsavstånden 16 m, 32 m och 80 m påverkar skörd och optimal såtidpunkt för vårsädsgrödorna korn och havre. För grödan höstvete har endast dikningsavståndets påverkan på skörden undersökts.
Analysen gav signifikanta resultat för havre att dränering med avstånden 16 m och 32 m gav en skördeökning jämfört med 80 m. Vete gav en signifikant skördeökning på 16 m dikningsavstånd jämfört med 80 m. För korn har inga signifikanta skillnader i skörd mellan dikningsavstånden kunnat konstateras. Vidare har havre gett signifikanta skillnader i skörd för alla såtidpunkter där tidig sådd gav högst skörd. Korn gav signifikant lägre skörd för sen sådd.

Main title:Dikesavståndets inverkan på såtid och skörd
Authors:Tornerhjelm, Hilding
Supervisor:Wesström, Ingrid and Forkman, Johannes
Examiner:Messing, Ingmar
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2014:10
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:dränering, såtidpunkt, dikesavstånd, täckdikning, Lanna, skörd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3905
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3905
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant physiology - Growth and development
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2014 13:25
Metadata Last Modified:13 Oct 2014 13:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics