Home About Browse Search
Svenska


Bondesson, Wictoria, 2014. NGO’s role in a public-private partnership : assessment of environmental educational efforts on short term. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Business is changing and so are society’s expectations. Companies are expected to take responsibility for their trade and the context they are operating in, by looking at socially, economically and environmentally aspects. Many companies handle it by implementing corporate social responsibility (CSR) to their line of action. This is often handled by collaborating with other organisations, such as non-governmental organisations. A popular form of alliance is public-private partnership (PPP): A for-profit and one non-profit organisation join hands for a common cause. The for-profit organisation can bring in financial muscles and a know-how of the business, while the non-profit organisation can bring in expertise on the chosen issue, goodwill and legitimacy.
Top managers have voted CSR as main concern, in particular within the retail sector. Retails have close and frequent contact with their customers, which could make the stores vulnerable to poor customers’ relations. By planning on how to present the stores products could be one strong method to communicate to customers the business’ values. To make the most of the values, it is important that the staff share the relevant values. Education can aid in spreading knowledge and values, which often result in engaged employees. Increased knowledge does often lead to the staff get more engaged on the issue and that does often lead to increased productivity. The company may not have relevant in-house capacity and partnership with an NGO may bring in the expertise. The partnership could strive to create shared value by bringing out economic value through societal progress.
The thesis is based on a commission from KRAV and is carried out in collaboration with ICA. KRAV’s idea is that environmental education to employees increases the sales of organic products. The aim of the project is to explain and describe the short-term effects of an NGO’s education to food retail staff, in a public-private partnership. To understand and gather information of the phenomenon, several types of data sources were used: observations and interviews before and after the education of ICA personnel, evaluation questionnaires after the educational sessions and sales data from the participating stores. The data were analysed to assess if the attitude towards KRAV and organic production had changed due to the education and if so, had it affected the promotion and sales of KRAV-labelled food in the participating ICA Kvantum stores.
The findings show that the education to a high degree change the participants attitudes to organic production and KRAV, and some degree contributes to changed shopping behaviour of the employees. The visual promotion in the stores increased in many of the stores but the employees did not report any significant change in face-to-face promotion to customers. The sales of organic production had a weak correlation to the education of the staff. Changes in habits and culture are assumed to take time, therefore is an evaluation of long-term effects to recommend.

,

Världens förväntningar på företag och deras skyldigheter håller på att förändras i grunden – från att enbart förväntas vara en arbetsgivare och ekonomisk motor i samhället förväntas nu företag att även att ta ansvar för samhället och den kontext som företaget verkar i. Om företaget sysslar aktivt med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, CSR, kan och bör det kommuniceras med företagets intressenter. Många företaget har mycket att vinna på att samarbeta med andra organisationer – speciellt icke-vinstdrivande sådana – för att vinna omgivningens förtroende för ändamålet. En samarbetsform som vinner mer och mer mark är PPP – public-private partnership – där just ett vinstdrivande företag och en icke-vinstdrivande organisation eller offentlig institution samarbetar. Företaget bidrar i samarbetet med finansiella resurser, det offentliga med juridiska spörsmål och icke-vinstdrivande organisationer med specialkompetens och legitimitet till projektet.
CSR har seglat upp som ett av de viktigaste områdena för högre chefer, speciellt inom handeln. Det kan bero den stora kontaktytan mellan företaget och dess kunder – särskilt i matbutiker som kunderna besöker frekvent. Det är viktigt att företaget lyckas bibehålla kundernas förtroende, eftersom det är relativt enkelt att byta matbutik. Genom hur varorna presenteras och vilka varor som saluförs kan företaget kommunicera sina värderingar till kunderna. Det kan i sin tur förstärkas genom att personalen delar ledningens värderingar och kan kommunicera dem. Genom att utbilda personalen kan gemensamhetskänslan i personalgruppen stärkas. Utbildning genererar ofta engagemang inom det berörda ämnet, vilket är av stor vikt för företag eftersom engagerad personal ökar produktiviteten och effektiviteten i organisationen. Om företaget inte har kompetens inom det berörda ämnet, kan samarbete med en annan organisation med fördel inledas.
När organisationer samarbetar och lyckas skapa ekonomiskt värde genom sociala eller miljömässiga förbättringar, sysslar de inte med CSR utan shared value. Det innebär att fokus ligger på att skapa vinst genom att gemensamt skapa en – för att uttrycka sig idealistiskt – en bättre värld, genom att se till den kontext som organisationerna befinner sig i. Uppsatsen har sin grund i ett uppdrag från KRAV, Sveriges största organisation för ekologisk produktion, som samarbetar med ICA. KRAV:s idé är att kunskap är makt: Genom att butikspersonal utbildas kring ekologisk mat, kommer deras attityd att förändras och de kommer att i sin tur påverka konsumenter att i högre grad välja ekologiska varor.
Fallstudien syfte är att förklara och beskriva de kortsiktiga effekterna av en icke-vinstdrivande organisations utbildning för matbutikspersonal, i ett PPP-samarbete. För att skapa förståelse kring det, genomfördes en litteraturgenomgång samt samlades in data från flera olika källor. Data inhämtades från observationer från butikerna samt intervjuer med butikspersonal före och efter utbildningen. Det kompletterades med utvärderingsenkäter efter båda utbildningspassen och försäljningsdata. Analysen visade att personalens attityd blev mer positiv till ekologisk mat efter utbildningen samt att deras egna produktval förändras till viss del. Försäljningen av ekologisk mat hade en för svag korrelation för att peka på en tydlig effekt. Förändring av vanor och kultur tar ofta lång tid. Därför rekommenderas en uppföljande utvärdering av de långsiktiga effekterna för att slå fast attitydernas beständighet samt om försäljningen påverkas av utbildningen.

Main title:NGO’s role in a public-private partnership
Subtitle:assessment of environmental educational efforts on short term
Authors:Bondesson, Wictoria
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:894
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:CSR, education, evaluation, food retail, ICA, KRAV, organic, promotion, PPP, shared value
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3818
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3818
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:English
Deposited On:25 Sep 2014 14:58
Metadata Last Modified:11 Feb 2015 15:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics