Home About Browse Search
Svenska


Ek-Terlecki, Frida, 2014. Nya infektiösa sjukdomar i samband med bushmeat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
308kB

Abstract

Jakten på bushmeat är en aktuell och komplex fråga i Central- och Västafrika som har ägnats mycket uppmärksamhet och forskning inom flera vetenskapliga discipliner. Köttet och djurdelarna innebär både en födokälla för fattiga, samt som inkomstkälla vid ökande efterfrågan från västvärlden och Asien där djurdelarna ses som lyxvaror och används inom blandannat naturmedicin.
Jakt på de stora aporna såsom gorillor, schimpanser och bonoboer utgör ett hot mot arternas överlevnad och en minskad biodiversitet men konsumtion av djurdelarna innebär också en risk mot folkhälsan. De bidragande faktorerna till handeln med bushmeat är många men särskilt stor är skövling av stora skogsområden samt minskade habitat. Vägar som går genom tidigare svårtillgängliga områden och bättre jaktvapen har också haft stor påverkan och resulterat i att många av de utrotningshotade djuren minskar i antal.
Uppkomst och spridning av nya sjukdomar är ett hot mot både djur- och folkhälsa när människan konsumerar och kommer i kontakt med sina närmaste släktingar. Olika typer av virus såsom Ebola, SIV, SFV och STLV har visat sig och anses vara patogener som kan förväntas ge uppkomst av nya infektiösa sjukdomar. Om värddjuret är nära besläktat med människan såsom de stora aporna ökar också chansen för en lyckad infektion då det är vanligt att fylogenetiskt lika arter också har liknande immunsvar.
För att förutse, hitta och bekämpa dessa sjukdomar krävs interdisciplinär forskning där flera olika yrkesgrupper samarbetar.

,

Hunting bushmeat is a present and complex subject in Central- and West Africa and the subject has been given a lot of attention and research within many scientific disciplines. The meat and carcasses are used as food for poor people as well as a source of income answering to a raising demand from the other countries where the animal parts are seen as luxury items, but are also used in naturopathy.
When hunting apes such as gorillas, chimpanzees and bonobos there is a big risk of extinction of the species and loss of biodiversity but consumption bushmeat is also a risk to the public health. There are many contributing factors to the bushmeat trade but logging and loss of habitat is considered the greatest one. New roads that are built in remote areas and better hunting weapons have also had an impact and resulted in loss in numbers of many of our endangered species.
Emerging infectious diseases is a threat to animal- and public health when people interfere and eat their closest animal relatives. Different types of virus including Ebola, SIV, SFV and SLTV are pathogens that are assumed to be emerging zoonotic diseases. If the host is closely related to humans an infection from a pathogen is more likely to succeed because species that are close phylogenetically also have a similar immune response.
We will need an interdisciplinary approach where different professions collaborate to prevent, find and fight these diseases.

Main title:Nya infektiösa sjukdomar i samband med bushmeat
Authors:Ek-Terlecki, Frida
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Tydén, Eva
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2013:74
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:uppkommande zoonoser, bushmeat, jakt, apor, Afrika, djurliv, emerging zoonoses, hunting, apes, Africa, wildlife
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3913
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3913
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:14 Oct 2014 15:46
Metadata Last Modified:14 Oct 2014 15:46

Repository Staff Only: item control page